Hva er forskjellen mellom SHA-plan, HMS-plan og SJA?

SJA, HMS, SHA.. Det er lett å bli forvirret, men det er egentlig ikke så komplisert. I dette blogginnlegget forklarer vi forskjellene - og hvorfor de er viktige for din bedrift.

Publisert 29. september 2023 i HMS
Hva er forskjellen mellom SHA-plan, HMS-plan og SJA?

I bygge- og anleggsbransjen er det mange forkortelser og begreper som kan virke forvirrende, spesielt når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Tre av de vanligste begrepene som ofte forveksles, er SHA-plan, HMS-plan og SJA. La oss se nærmere på hva hver av disse betyr og hvordan de skiller seg fra hverandre.

SHA-PLAN (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø-plan)

SHA-planen er knyttet til byggherrens rolle og er regulert av byggherreforskriften. Den er utviklet for å sikre at alle HMS-aspekter er ivaretatt i et byggeprosjekt fra planleggingsstadiet til ferdigstillelse.

Byggherren er ansvarlig for å utarbeide SHA-planen og sørge for at den følges.

SHA-planen fokuserer på overordnet styring av HMS-aspekter på byggeplassen, og den skal koordinere alle involverte entreprenører og bedrifter. Dette er et viktig verktøy for å skape en trygg byggeplass for alle parter.

SHA-plan i Svenn-appen
SHA-planen utarbeides for hvert byggeprosjekt, og den skal være lett tilgjengelig for alle på byggeplassen - som f.eks. i Svenn-appen.

HMS-PLAN (Helse, Miljø og Sikkerhet-plan)

HMS-planen er mer spesifikk for den enkelte bedrift som er involvert i et byggeprosjekt.

Hver bedrift skal utarbeide sin egen HMS-plan som tar hensyn til prosjektets krav og risikoer.

Denne planen fokuserer på hvordan bedriften vil ivareta helse, miljø og sikkerhet i sitt arbeid. HMS-planen inneholder detaljerte tiltak og prosedyrer som ansatte skal følge for å jobbe trygt. Den er bedriftens operasjonelle veikart for å sikre at arbeidet utføres på en sikker måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

SJA (Sikker Jobbanalyse)

SJA står for Sikker Jobbanalyse, og dette er et verktøy som brukes for å evaluere og minimere risikoene knyttet til en spesifikk arbeidsoperasjon.

Når en bedrift skal utføre en bestemt oppgave, gjennomføres en SJA for å identifisere farer og utvikle tiltak for å håndtere dem. Dette inkluderer vurdering av hvilket utstyr som trengs, bruk av personlig verneutstyr og trinn-for-trinn-prosedyrer for å sikre at arbeidet utføres på en trygg måte.

SJA er et viktig verktøy for å forhindre ulykker og skader i løpet av arbeidsdagen.

Byggeplass
Mye kan gå galt på en byggeplass, så det er bedre å ha én SJA for mye enn for lite.

Kort oppsummert

  • SHA-planen er knyttet til byggherrens overordnede ansvar for HMS på byggeplassen.
  • HMS-planen er bedriftens detaljerte veikart for hvordan de vil ivareta HMS i sitt arbeid.
  • SJA er en risikoanalyse som brukes før en bestemt arbeidsoperasjon for å sikre trygg utførelse.

For å oppnå en trygg og effektiv arbeidsplass, er det viktig å forstå forskjellen mellom disse begrepene og implementere dem riktig i byggeprosjekter.

Hvis du er usikker på hvordan du skal utarbeide en HMS-plan eller gjennomføre en SJA, kan du alltid søke råd fra eksperter eller HMS-konsulenter for å sikre at du følger beste praksis og lover.

Svenn er her for å hjelpe deg med å navigere gjennom HMS-kravene, tilby rådgivning og støtte, og gi deg de nødvendige verktøyene og dokumentene du trenger for å sikre en trygg arbeidsplass.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med å oppfylle alle HMS-kravene på en enkel og effektiv måte.

Andre artikler