Alt du trenger å vite om SHA plan

En SHA-plan er en særstilt sikkerhet- og risikoplan for bygg- og anleggsprosjekter. Vi har laget en SHA plan-mal som dekker alle krav som du kan laste ned helt gratis.

Publisert11. januar 2022 i Ressurser
Byggeplass - hus blir bygget

SHA står for «Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø», er forankret i Byggherreforskriften og har som formål å beskytte arbeidstakerne mot risikoer på bygg- og anleggsplasser.

Last ned SHA-plan mal

Pålagt å utarbeide plan for sikkerhet

Ifølge arbeidstilsynet skal SHA-planen omfatte risikovurderinger av hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse.

Det er pålagt å utarbeide en unik plan for alle bygg og anleggsprosjekter, før man setter i gang med arbeidet.

Planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeidsplassen. Den skal også oppbevares i seks måneder etter at arbeidet er avsluttet.

SHA-planen skal inneholde:

  • Beskrivelse av bygg- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform.
  • Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted.
  • Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.
  • Rutiner for avviksbehandling.

Det er byggherre som har ansvar for å lage en SHA-plan før prosjektet starter.

Sammen med den som står ansvarlig i selve utføringen av arbeidet, skal ansvarlig for prosjektet informere byggherre om avvik fra planen.

Det er byggherren sitt ansvar å oppdatere SHA-planen hvis det oppstår endringer som kan ha innvirkning på sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet.

Krav til utførende firma på byggeplassen

Selv om det er byggherre som har ansvaret for å lage en SHA-plan, har ansvarlig for de som utfører selve arbeidet også sine krav som må oppfylles:

  • Opplyse alle arbeidstakerne om SHA-planen før oppstart på nytt prosjekt. Dette skal innholde informasjon om alle sikkerhetstiltak som er bestemt i planen.
  • Ta med relevante deler av SHA-planene som er laget til din egen internkontroll.
  • Følge planen som er tegnet opp, men også vurdere om det er tatt stilling til alle risikofaktorer.
  • Melde inn avvik som inntreffer fra planen til byggherre.

Krav til byggherren sin side er mer omfattende: Organisasjonskart, fremdriftsplan, tiltak mot arbeid som kan være farlig for liv og helse og rutiner for avvik.

Behandle hvert prosjekt individuelt

En SHA-plan vil ofte virke gjentakende fra prosjekt til prosjekt, med repeterende arbeidsoppgaver, utstyr, arbeidere og risikofaktorer.

Det er derimot veldig viktig å behandle hvert prosjekt individuelt, da det ofte vil være små forskjeller mellom prosjektene, og glemmes disse vil det svi hvis dere får tilsyn eller det forekommer uhell.

Vær nøye, skap gode rutiner og oppdater planen underveis i prosjektet.

Kommunikasjonen mellom byggherre og den som utfører arbeidet er helt avgjørende for å skape trygge rammer for utearbeideren.

Last ned mal for SHA-plan

Vår SHA-plan-mal dekker alle punkter som kreves i en SHA-plan, og har blant annet et veldig enkelt verktøy for å lage organisasjonskart.