SHA-plan: Alt du trenger å vite + gratis SHA-mal

En SHA-plan er en sentral del av HMS-kravet på norske byggeplasser. Se hva den må inneholde, og last ned vår gratis SHA-plan mal.

Publisert 02. oktober 2023 i Ressurser
SHA-plan på mobil ute på byggeplass
En SHA-plan er et viktig og påkrevd HMS-verktøy som skal være tilgjengelig for alle på byggeplassen. Foto: Svenn

Hva er SHA?

SHA står for «Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø», er forankret i Byggherreforskriften og har som formål å beskytte arbeidstakerne mot risikoer på bygg- og anleggsplasser.

Last ned SHA-plan mal

Ikke tenk mer på tilsyn: Sjekk ut byggebransjens beste HMS system - laget for håndverkere

Hva er en SHA-plan?

SHA-plan malen fra Svenn
Hver byggeplass skal ha en unik SHA-plan. Foto: SHA-plan malen fra Svenn

Ifølge arbeidstilsynet skal SHA-planen omfatte risikovurderinger av hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse.

Det er pålagt å utarbeide en unik plan for alle bygg og anleggsprosjekter, før man setter i gang med arbeidet.

Planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeidsplassen. Den skal også oppbevares i seks måneder etter at arbeidet er avsluttet.

SHA-planen skal inneholde:

  • Beskrivelse av bygg- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform.
  • Fremdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted.
  • Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.
  • Rutiner for avviksbehandling.
SHA-planen skal inneholde et organisasjonskart
SHA-planen skal inneholde et organisasjonskart. Foto: SHA-plan malen fra Svenn

Det er byggherre som har ansvar for å lage en SHA-plan før prosjektet starter.

Sammen med den som står ansvarlig i selve utføringen av arbeidet, skal ansvarlig for prosjektet informere byggherre om avvik fra planen.

Det er byggherren sitt ansvar å oppdatere SHA-planen hvis det oppstår endringer som kan ha innvirkning på sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet.

Krav til utførende firma på byggeplassen

Selv om det er byggherre som har ansvaret for å lage en SHA-plan, har ansvarlig for de som utfører selve arbeidet også sine krav som må oppfylles:

  • Opplyse alle arbeidstakerne om SHA-planen før oppstart på nytt prosjekt. Dette skal innholde informasjon om alle sikkerhetstiltak som er bestemt i planen.
  • Ta med relevante deler av SHA-planene som er laget til din egen internkontroll.
  • Følge planen som er tegnet opp, men også vurdere om det er tatt stilling til alle risikofaktorer.
  • Melde inn avvik som inntreffer fra planen til byggherre.

Krav til byggherren sin side er mer omfattende: Organisasjonskart, fremdriftsplan, tiltak mot arbeid som kan være farlig for liv og helse og rutiner for avvik.

Behandle hvert prosjekt individuelt

En SHA-plan vil ofte virke gjentakende fra prosjekt til prosjekt, med repeterende arbeidsoppgaver, utstyr, arbeidere og risikofaktorer.

Det er derimot veldig viktig å behandle hvert prosjekt individuelt, da det ofte vil være små forskjeller mellom prosjektene, og glemmes disse vil det svi hvis dere får tilsyn eller det forekommer uhell.

Vær nøye, skap gode rutiner og oppdater planen underveis i prosjektet.

Kommunikasjonen mellom byggherre og den som utfører arbeidet er helt avgjørende for å skape trygge rammer for utearbeideren.

Last ned gratis SHA-plan mal

Vår SHA-plan mal dekker alle punkter som kreves i en SHA-plan, som du bare trenger å fylle inn. Den har også et veldig brukervennlig verktøy for å lage organisasjonskart, så du får oversikten du trenger.

Andre artikler: