Guide: Hva er HMS, og hvorfor er det så viktig i byggebransjen?

Vår HMS-rådgiver Ruben forklarer alt du trenger å vite om HMS - og hvordan det kan være et lønnsomt trekk for bedriftsledere i bygg- og anleggsbransjen.

Publisert 03. oktober 2023 i HMS
HMS-guide for bygg- og anlegg

I byggebransjen handler alt om å bygge - bygge hus, bygge fremtid. Men hva med å bygge på en trygg og lønnsom måte? Det er her HMS kommer inn i bildet.

HMS, eller Helse, Miljø og Sikkerhet, er ikke bare en forkortelse; det er et viktig fundament som legger grunnlaget for en tryggere arbeidsplass og en mer lønnsom virksomhet.

Se videokurs: HMS-guide for bygg- og anleggsbransjen

Hva er HMS og hvorfor er det viktig?

HMS handler om å beskytte arbeidstakere, underentreprenører, miljøet og samfunnet. Det handler om å forhindre skader, ulykker og helseproblemer på arbeidsplassen. Men det er ikke bare et spørsmål om etisk ansvar - det er også en smart forretningsstrategi. En godt implementert HMS-praksis kan resultere i flere fordeler for virksomheten, som for eksempel:

  1. Redusert risiko: HMS hjelper til med å identifisere potensielle farer og risikoer i arbeidsmiljøet. Ved å iverksette tiltak for å redusere disse risikoene, minimerer du sjansene for ulykker og skader.
  2. Lavere sykefravær: Et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø kan bidra til redusert sykefravær blant arbeidstakerne, noe som igjen øker produktiviteten og reduserer kostnader.
  3. Økt omdømme: Bedrifter som tar HMS på alvor, signaliserer at de bryr seg om ansatte og samfunnet. Dette kan bidra til å bygge et positivt omdømme og tiltrekke seg kunder og samarbeidspartnere.
  4. Loven og forskriftene: I henhold til Plan- og Bygningsloven og SAK10 er det et krav om at virksomheter har gode HMS-rutiner. Dette gjelder spesielt for de med sentral godkjenning.

Reduserer ulykker og skader

Det er bevist gang på gang at hos bedrifter med en robust HMS-kultur, hvor alle ansatte er delaktige i å skape, vedlikeholde og forbedre bedriftens kultur, vil det redusere sannsynligheten for arbeidsrelaterte ulykker og skader.

De ansatte er uten tvil den viktigste ressursen i en bedrift, og det er nettopp derfor en systematisk tilnærming til HMS er så viktig, for her kan alle ansatte selv være med på å forbedre arbeidsrutiner samt implementere egne tiltak som reduserer muligheten eksponering av ulike risikoer.

Digitale løsninger gjør det enklere

HMS-løsningen fra Svenn
DIGITAL HMS: Det er enklere å dekke HMS-kravene når du har alle nødvendige HMS-verktøy lett tilgjengelig på både mobil og pc. Illustrasjon: Svenn

Den gamle "HMS-permen" er for lengst blitt avleggs og erstattet med digitale systemer. Det finnes mange alternativer der ute, og det er viktig å velge riktig løsning som både ledelsen og de ansatte er tilfreds med - for et HMS-system er ikke "gyldig" hvis det ikke blir brukt.

I følge våre kunder er det her HMS systemet fra Svenn skinner. Det er raskt å komme i gang med, og veldig enkelt å ta i bruk ute på byggeplass.

I tillegg får du som Svenn-kunde lynrask kundesupport og HMS-rådgivere som kan bistå ved tilsyn.

“Svenn satte opp et møte allerede neste dag, og da hadde de allerede snakket med dem som skulle utføre tilsynet.“

Jostein


Start i samarbeid med de ansatte

Hvis man ikke har et implementert eller iverksatt HMS system i bedriften er den beste måten å starte på, i samarbeid med de ansatte, verneombud og/eller tillitsvalgt. Her bør man kartlegge hva bedriftens overordnede risikoer er, og hvilke tiltak og barrierer som kan implementeres for å redusere både sannsynligheten og konsekvensen av de gitte risikoene.

Prøv HMS systemet fra Svenn nå

Det tar deg bare et minutt å lage en konto, det krever ikke kredittkort, og du kan prøve hele løsningen vår gratis og 100% uforpliktende i 14 dager.

Prøv gratis

Andre artikler