Hva er HMS, og hvorfor er det så viktig?

Det skal ikke være farlig å gå på jobb, og det skal være mulig å stoppe arbeid som ikke utføres forsvarlig. Svenn er ekspert på HMS og vil gjerne hjelpe deg.

Publisert31. mai 2022 i HMS
Håndverkere på jobb på en trygg arbeidsplass med gode HMS rutiner
SAMARBEID: Arbeidsgiver skal, i medvirkning med alle ansatte jobbe mot et forsvarlig arbeidsmiljø som tar hensyn til de ansattes helse. Foto: Svenn

Når HMS har blitt implementert i bedriften, og det er en sterk og robust HMS kultur, blir ikke HMS en utgiftspost, men noe som leder til en lønnsom og bærekraftig virksomhet som er adaptiv og kan følge opp og etterleve krav fra både lover og standarder.

Book en gratis HMS/KS kartleggingssamtale

Et trygt arbeidsmiljø

HMS er et samlebegrep som står for helse, miljø og sikkerhet. Med dette menes at arbeidsgiver skal, i medvirkning med alle ansatte, systematisk og kontinuerlig jobbe mot et sikkert og forsvarlig arbeidsmiljø som tar hensyn til de ansattes fysiske og psykososiale helse. Det skal lages rutiner og et system for et forsvarlig miljø der det er fokus på resirkulering, reduksjon av utslipp og bærekraftig produksjon av produkt og tjenester. Det skal også kartlegges for risiko - både for mennesker, materiale og natur slik at sikkerheten blir ivaretatt. Dette kan være ytre sikkerhet som inngjerding av arbeidsplass, til riktig personlig verneutstyr.

Reduserer ulykker og skader

Det er bevist gang på gang at hos bedrifter med en robust HMS-kultur, hvor alle ansatte er delaktige i å skape, vedlikeholde og forbedre bedriftens kultur, vil det redusere sannsynligheten for arbeidsrelaterte ulykker og skader.

De ansatte er uten tvil den viktigste ressursen i en bedrift, og det er nettopp derfor en systematisk tilnærming til HMS er så viktig, for her kan alle ansatte selv være med på å forbedre arbeidsrutiner samt implementere egne tiltak som reduserer muligheten eksponering av ulike risikoer.

Et godt kvalitetssystem som brukes

KS, forkortelse for kvalitetsstyringssystem, også bare kalt kvalitetssystem, er enkelt forklart en måte å koordinere arbeidsoppgaver slik at de følger gitte prosedyrer og standarder. Det er også et verktøy for å garantere at oppgaven er utført korrekt og kan etterprøves med rett dokumentasjon. Det brukes til opplæring slik at alle nødvendige steg i hele prosessen blir fulgt.

"Det som er helt unikt med Svenn er at det er et fullstendig HMS/KS system som kan brukes direkte etter at kontrakten er signert"

Det viktigste med et KS system er at det brukes av alle og i alle ledd slik at kravene for utførelse, bruk av materiale, dokumentasjon og etterprøvelse blir fulgt. Det tar selvfølgelig noe tid å innarbeide disse prosedyrene i arbeidsdagen sin om en ikke er vant med å dokumentere rutinene sine, men gevinsten av et velfungerende KS system som blir brukt av alle skiller en seriøs aktør fra en som ikke er det.

Det som er helt unikt med Svenn er at det er et fullstendig HMS/KS system som kan brukes direkte etter at kontrakten er signert. Det vil si at man får en oppdatert personalhåndbok som er spesifikt utviklet for den enkelte virksomhet, med konkrete HMS- og KS-mål. Videre følger ulike verktøy for å utføre systematisk HMS/KS arbeid. Dette er rutiner, sjekklister, avviksrapportering, bildedokumentasjon, prosjektplan og mer.


Start i samarbeid med de ansatte

Hvis man ikke har et implementert eller iverksatt HMS system i bedriften er den beste måten å starte på, i samarbeid med de ansatte, verneombud og/eller tillitsvalgt. Her bør man kartlegge hva bedriftens overordnede risikoer er, og hvilke tiltak og barrierer som kan implementeres for å redusere både sannsynligheten og konsekvensen av de gitte risikoene.

Vi kan HMS.

Vår filosofi i Svenn er at du skal bygge enkelt med oss. Vi gir deg verktøyene, og kunnskapen til å bruke de, slik at du kan fokusere på jobben din.

Har du spørsmål om HMS eller KS? Ta kontakt med Ruben på ruben@svenn.com.

Book en gratis kartleggingssamtale

Dekker du alle krav? Hva mangler du for å bestå tilsyn med glans?

Snakk med våre fageksperter for en gratis, uforpliktende vurdering og kartlegging av dine HMS/KS-rutiner.