Guide til HMS-plan

I denne guiden ser vi på forskjellen på en HMS- og en SHA-plan, og vi har laget en mal som inneholder alle punkter for å dekke kravene.

Publisert18. januar 2022 i Ressurser
Det er viktig med en god HMS plan på byggeplassen

Viktigheten av god HMS-planlegging må ikke undervurderes. Ikke bare kan det øke produktiviteten på byggeplassen, men viktigst av alt holder det arbeiderne trygge slik at de kan fokusere på å levere kvalitet og stolt håndverk.

Derfor har vi laget denne HMS-plan malen, som lar byggherre eller prosjektleder kartlegge risiko og planlegge tiltak som minimerer ulykker og skader på byggeprosjektet.

Last ned HMS-plan mal

Hva er en HMS-plan?

En HMS-plan er kort sagt en planlegging av HMS-arbeidet, og har som formål å skape et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen. Må ikke forveksles med en “SHA-plan”, som er et separat dokument du kan lese mer om her.

Byggherre for byggeprosjektet er ansvarlig for at det utarbeides en HMS-plan i prosjekteringsfasen.

En HMS-plan består hovedsakelig av:

  • Kartlegging og vurdering av risiko.
  • Krav og forutsetninger for virksomhetene som skal utføre bygge- eller anleggsarbeidet.
  • Oversikt over byggeplassens HMS-ansvarlige og deres ansvarsområder og oppgaver.
  • Oversikt og tegninger over byggeplassen (riggplan).
  • Fremdrifts- eller tidsplan som viser når ulike arbeidsoppgaver skal gjennomføres.
  • Oversikt og beskrivelse av særlig farlige arbeidsoppgaver, og hvordan de bør utføres.
  • Rutiner for å håndtere avvik.
  • Konkrete tiltak for arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse.

Hva er forskjellen på en HMS-plan og SHA-plan?

Begge planene tar for seg sikkerhet, helse og miljø. De er lett å blande, men de er forankret i ulike forskrifter og er derfor viktig å skille.

HMS-plan: Omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger, og gjelder alle norske arbeidsplasser uavhengig av bransje. Forankret i Internkontrollforskriften.

SHA-plan: Omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Unikt for bygg- og anleggsbransjen. Forankret i Byggherreforskriften.

En grei huskeregel er at du som byggherre eller prosjektleder må forholde deg til begge disse forskriftene, og må derfor utarbeide både HMS- og SHA-plan for alle byggeprosjekter.

Last ned HMS-plan mal