Enkel guide til sikker jobbanalyse (SJA)

Alt du trenger å vite om sikker jobbanalyse, med et gratis SJA-skjema som sørger for grundig gjennomgang og god dokumentasjon.

Publisert11. januar 2022 i Ressurser
Sikker jobbanalyse på byggeplass
Stadig flere håndverkerbedrifter bruker digitale KS/HMS-løsninger som Svenn for å gjennomføre og dokumentere SJA.

Hva er en SJA?

En sikker jobbanalyse (SJA) er en systematisk vurdering av aktiviteter på arbeidsplasser hvor farlige situasjoner kan oppstå. Et viktig HMS-verktøy som særlig brukes i bygge- og elektrobransjen.

Last ned SJA-skjema

Hvorfor gjennomfører man en SJA?

Når man gjennomfører en SJA blir potensielle farer kartlagt, og man ser raskt om gjeldende arbeidsprosedyrer er trygge og om man må iverksette tiltak for å redusere farer som kan føre til skade på mennesker, miljø eller materiell.

Selve gjennomføringen av en SJA er like viktig som å dokumentere den, da de som skal utføre aktiviteten får et bedre overblikk over farene de står ovenfor, og hva de kan gjøre for å redusere disse.

Et digital HMS-system effektiviserer denne prosessen betraktelig, men mange bruker fortsatt SJA-skjema i papirform.

Sikker jobbanalyse skjema på mobil
Digitale løsninger som Svenn forenkler SJA-arbeidet

Når skal det gjennomføres en SJA?

  • Når arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
  • Når arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
  • Når folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen
  • Når utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes
  • Når forutsetningene er endret, for eksempel værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter
  • Når det ved tilsvarende aktiviteter tidligere har inntruffet ulykker/uønskede hendelser

Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal være med i gjennomføringen av SJA, og det skal være én SJA-ansvarlig som kaller inn, gjennomfører, dokumenterer og delegerer tiltak som må iverksettes.

Last ned gratis SJA skjema mal

Med en standard sikker jobbanalyse mal, er du sikker på at kontrollen blir utført korrekt hver gang.

I tillegg får du grundig dokumentasjon som viser at din bedrift jobber systematisk med HMS på byggeplassen.