Sikker jobb analyse: Komplett guide og gratis SJA-skjema

En SJA (sikker jobb analyse) er en sentral del av HMS-arbeidet på norske byggeplasser. I denne guiden ser du hva den må inneholde, og du kan laste ned vårt gratis SJA-skjema som dekker alle krav.

Publisert11. januar 2022 i Ressurser
Sikker jobb analyse på byggeplass
Stadig flere håndverkerbedrifter bruker digitale KS/HMS-løsninger som Svenn for å gjennomføre og dokumentere en SJA.

Hva er en SJA?

En sikker jobb analyse (SJA) er en systematisk vurdering av aktiviteter på arbeidsplasser hvor farlige situasjoner kan oppstå. Et viktig HMS-verktøy som særlig brukes i bygge- og elektrobransjen.

Last ned SJA-skjema

Hvorfor gjennomfører man en SJA?

Når man gjennomfører et SJA-skjema blir potensielle farer kartlagt, og man ser raskt om gjeldende arbeidsprosedyrer er trygge og om man må iverksette tiltak for å redusere farer som kan føre til skade på mennesker, miljø eller materiell.

Selve gjennomføringen av en SJA er like viktig som å dokumentere den, da de som skal utføre aktiviteten får et bedre overblikk over farene de står ovenfor, og hva de kan gjøre for å redusere disse.

Et digital HMS-system effektiviserer denne prosessen betraktelig, men mange bruker fortsatt SJA-skjema i papirform.

Sikker jobbanalyse skjema på mobil
Digitale løsninger som Svenn forenkler SJA-arbeidet

Når skal det gjennomføres en SJA?

  • Når arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
  • Når arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
  • Når folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen
  • Når utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes
  • Når forutsetningene er endret, for eksempel værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter
  • Når det ved tilsvarende aktiviteter tidligere har inntruffet ulykker/uønskede hendelser

Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal være med i gjennomføringen av SJA, og det skal være én SJA-ansvarlig som kaller inn, gjennomfører, dokumenterer og delegerer tiltak som må iverksettes.

Last ned gratis SJA-skjema mal

Sørg for at SJA-delen av HMS-arbeidet gjøres korrekt med vår gratis SJA-skjema mal.

Med en standard mal for sikker jobb analyse kan du være sikker på at kontrollen blir utført korrekt hver gang.

I tillegg får du god dokumentasjon som viser at din bedrift jobber systematisk med HMS på byggeplassen - i tilfellet "tilsynet" kommer på besøk.