Sikker jobb analyse: Komplett guide og gratis SJA-skjema

En SJA (sikker jobb analyse) er en sentral del av HMS-arbeidet på norske byggeplasser. I denne guiden ser du hva den må inneholde, og du kan laste ned vårt gratis SJA-skjema som dekker alle krav.

Publisert 11. januar 2022 i Ressurser
Sikker jobb analyse på byggeplass
Stadig flere håndverkerbedrifter bruker digitale KS/HMS-løsninger som Svenn for å gjennomføre og dokumentere en SJA.

Hva er en SJA?

En sikker jobb analyse (SJA) er en systematisk vurdering av aktiviteter på arbeidsplasser hvor farlige situasjoner kan oppstå. Et viktig HMS-verktøy som særlig brukes i bygge- og elektrobransjen for å redusere uønskede hendelser.

Last ned SJA-skjema

Hvorfor gjennomfører man en SJA?

Når man gjennomfører et SJA-skjema blir potensielle farer kartlagt, og man ser raskt om gjeldende arbeidsprosedyrer er trygge og om man må iverksette tiltak for å redusere farer som kan føre til skade på mennesker, miljø eller materiell.

Selve gjennomføringen av en SJA er like viktig som å dokumentere den, da de som skal utføre aktiviteten får et bedre overblikk over farene de står ovenfor, og hva de kan gjøre for å redusere disse.

Et digitalt HMS system effektiviserer denne prosessen betraktelig, men mange bruker fortsatt SJA-skjema i papirform.

Sikker jobbanalyse skjema på mobil
Digitale løsninger som Svenn forenkler SJA-arbeidet

Tryggere ved tilsyn

Hvis dere bruker SJA aktivt er bedriften også "tryggere" når Arbeidstilsynet kommer på besøk. Da kan dere vise til utførte og dokumenterte sikker jobbanalyser som beviser at dere følger HMS-rutinene aktivt på byggeplassen.

Når skal det gjennomføres en SJA?

  • Når arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
  • Når arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
  • Når folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen
  • Når utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes
  • Når forutsetningene er endret, for eksempel værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter
  • Når det ved tilsvarende aktiviteter tidligere har inntruffet ulykker/uønskede hendelser

Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal være med i gjennomføringen av SJA, og det skal være én SJA-ansvarlig som kaller inn, gjennomfører, dokumenterer og delegerer tiltak som må iverksettes.

Last ned gratis SJA-skjema mal

Sørg for at SJA-delen av HMS-arbeidet gjøres korrekt med vår gratis SJA-skjema mal.

Med en standard mal for sikker jobb analyse kan du være sikker på at kontrollen blir utført korrekt hver gang.

I tillegg får du god dokumentasjon som viser at din bedrift jobber systematisk med HMS på byggeplassen - i tilfellet "tilsynet" kommer på besøk.

Andre artikler: