KS-system for håndverkere

Det stilles stadig høyere krav til kvalitetssikringssystemer på norske byggeprosjekter, både fra kunder, samarbeidspartnere og myndighetene. Men hva er egentlig et "KS-system for håndverkere"?

Publisert11. januar 2022 i Kvalitetssikring
Kvalitetssikring og HMS i Svenn
KVALITET: Skriftlige rutiner for å ivareta og dokumentere kvalitet er avgjørende for håndverkeren.

I dette innlegget ser vi nærmere på hva et KS-system er for håndverkere og hvorfor det er så viktig.

Kvalitetssikring satt i system

Et KS-system er ganske enkelt kvalitetssikring satt i system, og innebærer at bedriften har skriftlige rutiner for å ivareta og dokumentere kvalitet, utførelse etter regelverk og byggetillatelser, og HMS på byggeprosjekter.

Et KS-system består av:

  • Dokumentdeling: Alle på byggeplassen skal ha tilgang på oppdaterte plantegninger, SHA-plan, kontaktpersoner og mer.
  • Sjekklister og skjemaer: Sørger for at oppgaver blir utført korrekt og dokumentert, og at mulige farer er analysert og vurdert (SJA).
  • Avvik og RUH: Gir arbeiderne en kanal for å varsle om feil og mangler som må følges opp. Kompleksiteten og kravene til et kvalitetssikringssystem vokser parallelt med bedriftens størrelse og ansvarsområder, men nøkkelordene forblir de samme: «Rutiner» og «Dokumentasjon».
Bildedokumentasjon er en viktig del av KS-arbeidet
TUSEN ORD: Bildedokumentasjon er en sentral del av KS-arbeidet, og en populær funksjon i Svenn-appen. Foto: Svenn

Hvorfor er det så viktig med et KS-system?

Foruten å være et krav for å bli sentralt godkjent for ansvarsrett, er det flere grunner for at din bedrift burde ha et kvalitetssikringssystem, og de fleste handler om lønnsomhet.

1. Reduserer feil, utsettelser og ekstrakostnader

Byggeprosjekter har såpass små marginer at selv den minste feil raskt kan utgjøre forskjellen på et lønnsomt og ikke-lønnsomt oppdrag.

Og er det én arbeidsplass hvor feil kan oppstå, så er det på en byggeplass. Ikke fordi det skorter på kompetanse og erfaring, men fordi tusen brikker skal på plass i riktig rekkefølge.

Med sjekklister og dokumentdeling er det lettere å legge brikkene rett på første forsøk, og du slipper å ende opp med masse feil og ikke-fakturerbart ekstraarbeid.

2. Godt rykte betyr flere oppdrag

Kvalitet er for mange blitt viktigere enn pris. Vi har alle hørt om minst én skrekkhistorie om oppussingsoppdrag som har gått skeis, og mange har lært seg at kvalitet koster litt mer. 

Hvis du jevnlig fullfører jobber til avtalt tid og kvalitetsnivå, så blir du raskt en håndverker folk kan stole på, og det er gull verdt!

Det fører til at nye kunder oppsøker deg direkte, flere aktører vil samarbeide med deg, og din virksomhet blir en tiltrekkende arbeidsplass.

3. Bedre sikkerhet

Dårlig sikkerhet på byggeplassen kan få store, og dyre, konsekvenser. Det være seg konstruksjonsfeil, dårlig brannsikring, vannskader, eller stillas som ikke er kontrollert. 

Du burde jobbe aktiv med å redusere skader, ikke-fakturerbart ekstraarbeid og bøter, noe et godt KS-system hjelper deg med. 

Når en vernerunde, fra inspeksjon til levert dokumentasjon, bare tar en brøkdel av tiden å gjennomføre, så kan den også utføres mer regelmessig uten å påvirke produktiviteten. 

Det vinner hele bedriften på!

KS-system og arbeidere på byggeplass
TILGJENGELIGHET: Et KS-system på mobilen sørger for god kvalitet fra start til slutt. Foto: Svenn

Hvordan velge riktig kvalitetssikringssystem?

De fleste velger et digitalt KS-system. Da får informasjon, bilder, sjekklister, avvik og skjemaer flyte fritt mellom kontor og byggeplass, mindre tid blir brukt på dobbeltarbeid og innhenting, og du slipper unødvendige overraskelser i prosjektets ellevte time.

Den strake motsetning av å ha det i en perm på kontoret. Men det er ikke alle KS-systemer som passer for alle.

Når du skal velge et nytt KS-system er det viktig å tenke på:

  • Brukervennlighet og behov: KS-systemet skal jobbe med deg, helst like naturlig som et målebånd. Kompliserte og eldre systemer tar altfor mye tid bort fra produksjon, og ender ofte opp med å ikke bli brukt. Da er man like langt.
  • Tilgjengelighet: Android og iPhone, norsk og litauisk. Det er viktig å velge et system som alle på byggeplassen kan bruke, uavhengig av mobiltype og språk.
  • Maler: Velg en løsning som tilbyr et bibliotek med ferdiglagde standardmaler, så slipper du å bruke masse tid på å lage dine egne.
  • Samlede funksjoner: Velg én løsning som dekker flere problemer. Ikke bare er det billigere - men det er også lettere for ansatte å forholde seg til. Da blir det også brukt.

Stadig flere håndverkere velger Svenn

Når du finner en moderne løsning som samler alt i én app, og som er veldig enkel å bruke på både pc og mobil, så er det ikke et vanskelig valg.

Jar Bygg og tusenvis av andre håndverkerbedrifter valgte Svenn nettopp på grunn av dette, og har ikke sett seg tilbake.

Finn ut mer om KS/HMS-løsningen fra Svenn