Hva er et gyldig HMS system for håndverkere?

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva et digitalt HMS system må inneholde for å dekke kravene - og hvorfor det er en lønnsom investering.

Publisert 31. mai 2023 i HMS
HMS system for håndverkere
MOBIL HMS: Med digitale løsninger er det en smal sak å opprettholde gode HMS-rutiner. Foto: Svenn

1 av 4 alvorlige arbeidsulykker skjer i bygg- og anleggsbransjen - og i gjennomsnitt 8 personer omkommer i bransjen per år. Det er altfor mange, og de fleste kunne vært unngått.

Dårlige sikkerhetsrutiner og for lite opplæring er en dårlig kombinasjon på en arbeidsplass hvor høyde, strøm og tungt utstyr er dagligdags. Mye kan gå galt - og ofte gjør det det også.

For å få bukt på skadestatistikken er det stadig flere håndverkere som endelig pensjonerer den gamle HMS-permen på kontoret. Nå kan vi bruke mobilen til alt, og det gjelder også for HMS på bygg- og anleggsplasser.

Med et digitalt HMS system på mobilen kan håndverkere enkelt dekke lovverket og sikre en trygg og effektiv arbeidsplass. Det er mye enklere å bruke og vedlikeholde for både ledere og ansatte, og det holder alle tryggere: Ansatte for ulykker og bedriften for tilsyn.

Svenn HMS-system på nett og mobil
Enkel tilgang på HMS-dokumenter, sjekklister og skjemaer er en viktig del av HMS-systemet ditt. Illustrasjon: Svenn AS

Dyre konsekvenser

Følgene av å ikke ha et gyldig HMS system på plass kan være alvorlige for bedriften. Ved tilsyn fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter kan bedriften risikere å få pålegg om å rette opp avvikene, eller i verste fall få bøter eller straffesanksjoner.

I tillegg kan det føre til økt risiko for ulykker og skader på arbeidsplassen, noe som kan få store konsekvenser både for de ansatte og for bedriftens omdømme. Derfor er det svært viktig å ha et gyldig HMS system på plass, og sørge for at det blir oppdatert og fulgt opp kontinuerlig.

Hvordan en HMS-app hjelper deg å dekke kravene

Et digitalt HMS system på mobil kan inneholde all nødvendig informasjon og dokumentasjon på ett sted. Dette gjør det enklere å ha oversikt over farlige stoffer og materialer, risikovurderinger, HMS-oppgaver og -prosedyrer, opplæring og informasjon om HMS-kravene, samt plan for håndtering av HMS-hendelser og -ulykker.

En HMS-app på mobilen gjør det enklere å rapportere HMS-hendelser og -ulykker på stedet (avvik og RUH), og man kan registrere og dokumentere alt med bilder og beskrivelse på mobilen. Dette sparer tid og papirarbeid, og man kan raskt få oversikt over hva som har skjedd og hvilke tiltak som må settes inn.

En annen fordel med en HMS-app på mobilen er at man alltid har den med seg, og kan ha tilgang til all HMS-informasjon og dokumentasjon når man trenger det. Det er også enklere å oppdatere HMS systemet på mobilen med nye opplysninger og endringer i HMS-prosedyrene, og man kan ha tilgang til den siste versjonen av HMS systemet uansett hvor man er.

HMS på mobilen
Med et HMS system på mobilen har alle på byggeplassen tilgang til viktig informasjon, skjemaer og sjekklister. Foto: Svenn AS

Med en HMS-løsning på mobilen får man også bedre kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen. Man kan enkelt dele informasjon og dokumentasjon med kollegaer og ledere, og alle kan ha tilgang til samme informasjon på samme tid. Dette sikrer at alle har samme kunnskap og forståelse av HMS-prosedyrene, og at alle bidrar til å opprettholde en trygg og sikker arbeidsplass.

Kort oppsummert: Med en god nok HMS-løsning så slipper du å tenke på det - enkelt og greit.

Da blir HMS en naturlig del av arbeidsdagen som tar vesentlig mindre tid, og du kan sove bedre med visshet om at et uanmeldt tilsyn kan komme i morgen uten at det stenger ned hele byggeprosjektet ditt.

Slik fungerer HMS i Svenn

HMS-løsningen i Svenn er ikke én enkelt, separat funksjon, men heller summen av flere funksjoner og tjenester som sammen utgjør et komplett HMS system som hjelper deg å dekke alle krav.

1. HMS-dokumenter: Våre eksperter utarbeider og gjør klar alle dokumenter og maler du trenger, slik som HMS-håndbok, Sikker Jobbanalyse skjema og SHA-plan tilpasset din bedrift.

2. Dokumentdeling: Alle "prosjekter" i Svenn har en egen seksjon som heter "Dokumentasjon". Her samler du gjerne alle dokumenter og bilder som oppstår i løpet av prosjektets levetid - inkludert HMS-dokumenter.

Alle filer i et prosjekt blir automatisk tilgjengelig på mobilen til ansatte som er tilknyttet prosjektet, så da har du dekket kravet om at HMS-dokumenter skal være lett tilgjengelig for alle på byggeplassen.

3. Avvik/RUH: Svenn-appen har en egen knapp for "Avvik" hvor brukeren kan ta bilder/laste opp fra mobilen, legge inn beskrivelse, knytte til prosjekt, velge alvorlighetsgrad og mye mer.

Et veldig nyttig verktøy som gjør det enkelt å holde oversikt over åpne/lukkede avvik, og gjøre endringer som sørger for at uønskede hendelser ikke gjentar seg.

Avvik (RUH) i Svenn-appen
Det går lynraskt å registrere avvik/RUH i Svenn-appen - og da har du dokumentasjonen du trenger.

Fremtiden er digital - og du kan prøve den nå

Mange håndverkere henger fortsatt etter, men stadig flere innser at fremtiden er digital - også når det kommer til HMS. Og det er enklere å komme i gang enn mange tror - spesielt i Svenn-appen.

Trykk på knappen under for å lage deg en Svenn-konto nå og prøv gratis i 14 dager. Prøveperioden krever ikke kredittkort og er 100% uforpliktende.

Prøv gratis

Andre artikler: