Hva skjer når Arbeidstilsynet kommer på besøk?

Slik forbereder du bedriften din slik at tilsynet går greit for seg.

Publisert 08. september 2023 i HMS
Hva skjer når Arbeidstilsynet kommer på besøk?
FOKUS PÅ HMS: Arbeidstilsynet foretar stadig flere tilsyn for å få bukt med ulykker og uønskede hendelser på byggeplasser.

Arbeidstilsynet er her for å sikre at arbeidsplassen din er trygg og at arbeidstakerne er beskyttet. Men hva skjer når de kommer på uanmeldt besøk? Er bedriften din forberedt?

I dette innlegget vil vi se nærmere på hva du trenger å ha i orden hvis Arbeidstilsynet banker på døren.

Rutiner for risikohåndtering

Først og fremst ønsker Arbeidstilsynet å se at du har rutiner for å håndtere ulike risikoer.

Dette inkluderer risikoer knyttet til arbeid i høyden, muskel- og skjelettplager, arbeid i stillaser eller ved trafikkerte veier.

Flere virksomheter har slike rutiner, men det er viktig å merke seg at de også ønsker å se dokumentert kartlegging av disse risikoene og hvordan rutinene ble utviklet.

Les også: Hva er et gyldig HMS-system for håndverkere?

Usikret stillas
NÆRT FORESTÅENDE ULYKKE: Mye snekkerarbeid foregår i høyden, og det er også der mesteparten av ulykkene skjer.

Organisasjonspolitiske dokumenter

Et annet viktig punkt er organisasjonspolitiske dokumenter knyttet til læring, samhandling, medvirkning og bekreftet opplæring rundt disse aspektene.

For eksempel, selv om en bedrift har rutiner for muskel- og skjelettplager, kan manglende dokumentasjon knyttet til ansattes medvirkning, opplæring og tiltaksplaner føre til avvik og mulige bøter.

Les også: Fikk varsel om tilsyn: - Svenn leverte til 10/10

Dette må du gjøre

Her er en trinnvis fremgangsmåte for å forberede din virksomhet på et tilsyn fra Arbeidstilsynet:

Steg 1: Kartlegging av risikoer

  • Samle alle ansatte og utnevn en leder for samtalen.
  • Diskuter og noter risikoene i virksomheten.

Steg 2: Dokumentasjon

  • Dokumenter den sikreste måten å utføre oppgavene på, i samsvar med gjeldende lover og regler.

Steg 3: Tiltak

  • Diskuter og dokumenter tiltak som kan redusere risikoen.
  • Utpeke ansvarlige ansatte for implementering av tiltakene.

Steg 4: Opplæring

  • Sørg for at alle ansatte har nødvendig opplæring og sertifisering.
  • Dokumenter opplæringen.

Steg 5: Forståelse

  • Vurder om ansatte har forstått opplæringen.
  • Sørg for at informasjon er tilgjengelig på relevante språk hvis det er nødvendig.

Selv om dette kan virke som en omfattende prosess, er vi i Svenn her for å hjelpe deg gjennom hele tilsynsforberedelsen. Ikke nøl med å kontakte oss for en uforpliktende samtale om hvordan du kan føle deg trygg under Arbeidstilsynets besøk.

Vi er her for å støtte din bedrift og sørge for at alt er i orden når tilsynet kommer på besøk. Din trygghet er vår prioritet.

Andre artikler