Nye verneombudsregler for bygg- og anleggsbedrifter

Arbeidstilsynet har tatt grep for å styrke sin overvåkning og tilstedeværelse innenfor bygg- og anleggssektoren.

Publisert 06. september 2023 i HMS
Nye verneombudsregler for bygg- og anleggsbedrifter

For virksomheter i bygg- og anleggsbransjen er det nå viktig å være oppmerksom på de siste endringene som berører verneombud og tilknytning til bedriftshelsetjeneste.

Disse tiltakene markerer en ny fase av arbeidshelse og sikkerhet i sektoren, med hensikt å skape tryggere arbeidsplasser for alle involverte.

Krav om verneombud hvis flere enn 5 ansatte

Fra og med 1. januar 2024 gjelder det et nytt krav for virksomheter innenfor bygg og anlegg: enhver bedrift med mer enn 5 ansatte må ha et verneombud.

Denne endringen representerer en halvering av det tidligere kravet, som var for virksomheter med over 10 ansatte. Dette betyr at flere bedrifter nå må sørge for at de har en person som er dedikert til å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen.

Bygg- og anleggsbredrifter må ha bedriftshelsetjeneste

I tillegg til det nye kravet om verneombud, er det også en betydelig endring når det gjelder tilknytning til bedriftshelsetjeneste (BHT). Bygg- og anleggsbedrifter må nå være tilknyttet en BHT, og dette samarbeidet må reflekteres gjennom konkrete tiltak for å redusere risiko og sikre en trygg arbeidsplass.

Ved tilsyn fra myndigheter vil det være essensielt å kunne vise hvordan bedriftshelsetjenesten har blitt involvert i kartleggingen av arbeidsmiljøet og implementeringen av forebyggende tiltak.

Velferd og sikkerhet er en viktig investering

Det er viktig å forstå at disse endringene ikke kun er et resultat av nye krav, men også en refleksjon av en økende bevissthet om arbeidshelse og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen. Å ta vare på arbeidstakernes velferd og sikkerhet er en investering i både mennesker og virksomheten som helhet.

Ved å ta de nødvendige stegene for å etterleve disse nye kravene, kan bygg- og anleggsbedrifter skape en arbeidskultur som setter helse og sikkerhet i høysetet.

Endringene i Lov om Verneombud og tilknytning til bedriftshelsetjeneste representerer en ny start for bygg- og anleggssektoren. Gjennom å ha et verneombud på plass og et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten, kan virksomheter i bransjen bidra til å skape tryggere arbeidsplasser og samtidig etterleve de nye regelverkene.

Disse tiltakene reflekterer en bevissthet om at en sunn og sikker arbeidsplass er nøkkelen til en vellykket virksomhet i det lange løp.