Bedriftshelsetjeneste for bygg og anlegg

Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen HMS-arbeid. Den skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å følge opp arbeidsmiljøet i bedriften.

Publisert 25. mars 2022 i HMS
Håndverkere på jobb på byggeplass med bedriftshelsetjenesen
STANDARD: Bedriftshelsetjenesten hjelper deg med å holde en god HMS-standard.

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for skader og belastninger. Disse bransjene er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Bygg og anlegg er en av dem. Bedriftshelsetjenesten hjelper deg med å holde en god HMS-standard.

Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig, men bedriftshelsetjenesten skal hjelpe til.

Bedriftshelsetjenesten slik den er i dag er organisert gjennom Arbeidsmiljøloven. Her står oppgavene tjenesten skal utføre og det står hvilke bedrifter som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Det betyr at alt arbeidet tjenesten gjør skal være hjemlet i lov og forskrift

Godkjent av Arbeidstilsynet

En bedriftshelsetjeneste som skal hjelpe arbeidsgiver må godkjennes av arbeidstilsynet.

En godkjent bedriftshelsetjeneste har solid kompetanse på arbeidsmiljø. Verne- og helsepersonell hjelper bedrifter med forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid slik arbeidsmiljøloven krever. Det er det forebyggende arbeidet som kjennetegner en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Lederne i virksomheten skal sikre at bedriftshelsetjenesten blir brukt på riktig måte - arbeidet skal dokumenteres, og det skal utarbeides handlingsplaner for tiltak i samråd med tjenesten og ledelsen.

Dokumentasjon av arbeid

Virksomheten og bedriftshelsetjenesten skal opprette en kontrakt som skal beskrive hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten skal utføre og hvilke forpliktelser virksomheten har overfor tjenesten.

Arbeidet som blir gjort sammen med bedriftshelsetjenesten skal dokumenteres.

Det skal lages handlingsplaner som beskriver mer detaljert hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten skal utføre og disse skal være en del av bedriftens HMS-arbeid. Virksomheten og tjenesten skal samarbeide om en årsrapport med oversikt over bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, beskrivelse av helsefarlige arbeidsforhold og forslag til forebyggende tiltak.

Ikke bare skal bedriftshelsetjenesten bistå med blant annet planlegging og gjennomføring av endringer og følge opp henvendelser fra verneombud og arbeidsmiljøutvalg - tjenesten skal sikre sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

Les mer om bedriftshelsetjeneste hos Arbeidstilsynet.

Les flere blogginnlegg: