Forbered deg på tilsyn på byggeplassen

Her er våre beste tips til hvordan du kan forberede deg på tilsyn på byggeplassen.

Publisert 25. januar 2022 i HMS
Tilsyn på byggeplass
Tilsyn på byggeplass kan med riktige forberedelser og rutiner være greie affærer. Illustrasjonsfoto: NRK

Det finnes tilsyn fra to kontrollorganer i Norge; Arbeidstilsynet og bygningsmyndighetene. Samlet sørger disse for at både sikkerhet og kvalitet blir ivaretatt på norske byggeprosjekter.

Har du fått varsel om tilsyn eller tilsynsbrev med pålegg om tiltak?

Få uforpliktende og gratis tilsynsvurdering

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets ansvar er å sørge for at norske virksomheter oppfyller arbeidsmiljøloven. Byggebransjen har forbedret seg de seneste årene, men har fortsatt et stykke å gå.

Et tilsyn fra Arbeidstilsynet består hovedsakelig av å sjekke at HMS-rutinene er på plass og at byggeplassen er trygg for arbeiderne.

Konsekvensen av mangler som tilsynet avdekker varierer ut ifra alvorlighetsgrad. Det kan være pålegg om forbedringer, bøter, arbeidsstopp, anmeldelser eller fengselsstraff.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet kan være varslet i brevform noen uker før, eller uanmeldt som følge av tips, ulykker eller meldinger fra leger.

Slik forbereder du deg på tilsyn fra Arbeidstilsynet

Hvis du ikke har kontroll på HMS i dag, så burde det være første prioritet uavhengig av om du har fått varsel om tilsyn eller ikke. Det er aldri for sent å forbedre rutinene.

  • Se over internkontrolldokumentene dine, og sørg for at de er oppdaterte og tilgjengelig for alle i bedriften og ute på byggeplassen. HMS-håndbok, SHA-plan, rutiner for risikovurdering (SJA) og avvikshåndtering/RUH.
  • Foreta en grundig vernerunde på byggeplassen sammen med verneombud og BAS for å avdekke og rette opp i mangler. Sjekklister sørger for at ingenting blir oversett og gir deg dokumentasjon å vise til.
  • Dobbeltsjekk at alle på byggeplassen har gyldige HMS-kort, og at mannskapslisten brukes.
  • Hør med ekspertene. Vi i Svenn tilbyr gratis rådgivning og gjennomgang av dine HMS-rutiner og dokumenter, helt uten forpliktelser.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene skal sørge for at norske virksomheter overholder plan- og bygningsloven.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene skal kontrollere at virksomheten har et styringssystem med rutinene som trengs, at det foreligger kvalitetssikringsdokumentasjon og at bedriften innehar riktig kompetanse.

Konsekvensen av å ikke bestå et tilsyn er å bli fratatt sentral godkjenning eller ansvarsrett - noe som vil gjøre det vanskelig å bli godkjent som ansvarlig foretak i fremtidige prosjekter.

Tilsyn foretas tilfeldig eller hos byggeprosjekter hvor det er rapportert feil.

Slik forbereder du deg til tilsyn fra bygningsmyndighetene

Det enkleste er helt klart å bruke et digitalt kvalitetssikringssystem. Da har du allerede dokumentasjonen klar som viser at du jobber systematisk med både kvalitet og avvikshåndtering.

Hvis du mottar et varsel om tilsyn kan det være fint å ta en rask gjennomgang med systemleverandøren slik at alt er klart.

Les også: Hva er et KS-system for håndverkere?

Svenn KS system på byggeplass
Har du et digitalt KS-system som brukes aktivt, så er mye av jobben gjort. Foto: Svenn

Gratis ekspertvurdering fra Svenn

I flere år har vi hjulpet håndverkere med både rådgivning, forberedelser til tilsyn og tiltak etter uanmeldte tilsyn. Svenn tilbyr gratis ekspertvurdering av ditt kommende tilsyn slik at du vet nøyaktig hva du kan forvente.

I tillegg lager vi en konkret, stegvis plan for hvordan du best kan forberede deg til et tilsyn uten problemer eller store forsinkelser i produksjonen.

Alt dette er helt gratis, og du forplikter deg ikke til noe som helst.