KS revisjon: Komplett guide og sjekkliste

Slik sørger du for at dine kvalitetssikringsrutiner er oppdaterte og oppfyller dagens standarder, krav og forskrifter.

Publisert 24. oktober 2023 i Kvalitetssikring
KS revisjon holder kvalitetssikringsrutinene oppdaterte og i tråd med forskriftene

God kvalitetssikring (KS) er en av hovedoppskriftene bak et suksessfullt byggeprosjekt, og en KS revisjon er en like viktig oppdateringsprosess som sikrer at alle dine fremtidige byggeprosjekter også oppfyller de samme standarder for kvalitet, sikkerhet og overholdelse av lover og forskrifter.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva en KS revisjon er - og deler vår sjekkliste for HMS/KS revisjon som du kan laste ned gratis.

Hva er KS og hvorfor er det viktig?

Kort oppsummert handler kvalitetssikring om to ting:

  • Bygge trygt
  • Bygge riktig

Uansett om du bygger en bolig, bedriftseiendom eller infrastruktur, er helse, miljø og sikkerhet øverst på prioriteringslisten.

God kvalitetssikring og rutinemessige revisjoner er nøkkelen til å minimere risikoen for ulykker og skader ved å sikre at byggingen utføres i samsvar med strenge krav innenfor disse områdene.

Byggeprosjekter må selvfølgelig også oppfylle tekniske forskrifter som TEK17 og følge gjeldende lover som Plan- og Bygningsloven (P&B-loven) - noe et robust KS-system vil hjelpe deg med.

DOKUMENTASJON: En viktig del av KS-arbeidet er å dokumentere at arbeidet er utført i henhold til kravene. Foto: Svenn

Hvordan utfører man en KS revisjon?

En KS revisjon går dypere enn bare det overordnede sikkerhetsaspektet. Den innebærer en grundig gjennomgang av alle deler av byggeprosessen.

Dette inkluderer en nøye evaluering av deres rutiner for kvalitetssikring, sjekklister, valg av leverandører og materialer, samt kurs og kompetanse for montørene.

KS revisjonen vurderer om alle prosedyrer følges, om riktig utstyr og verktøy brukes, og om prosjektet oppfyller de nødvendige standardene. Den tar også hensyn til at valgte leverandører er pålitelige og tilfredsstiller kvalitetskravene.

Selv om en KS revisjon kan være en kompleks oppgave, spesielt for større prosjekter, trenger du ikke å stå alene. Svenn tilbyr spesialiserte tjenester innen KS revisjon og har eksperter som er dypt involvert i byggeprosesser og regelverk.

Særlig vår eksperthjelp ved tilsyn har vist seg å være en kritisk viktig tjeneste for håndverkere som blir tatt på senga.

Last ned sjekkliste for HMS/KS revisjon

Fyll ut skjemaet for å laste ned vår hendige sjekkliste som hjelper deg å utføre dine HMS/KS revisjoner på enkelt vis.

Andre artikler