Hva er forskjellen på enkeltpersonforetak og AS?

Det er viktig å velge riktig virksomhetstype når du skal starte håndverksbedrift. Hva er best for deg, et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Publisert 16. mars 2022
Håndverker ute på byggeplass
AS ELLER ENK: Det er greit å ha alle fakta på bordet før man bestemmer seg for organisasjonsform.

Det er mye å tenke på om du vil starte for deg selv. Det første du bør gjøre er å registrere firma.

I Norge kreves det at alle bedrifter, uansett organisasjonsform, har et organisasjonsnummer. Det er nødvendig for å fakturere kunder, betale skatt og merverdiavgift. De mest populære bedriftstypene i Norge er enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) - men hva er forskjellen?

De viktigste forskjellene på et AS og et enkeltpersonforetak

  • Et AS har krav om minimum 30.000 kroner i aksjekapital fordi selskapet selv er ansvarlig for å dekke gjeld og forpliktelser, og skal ha nok penger til å kunne gjøre det. Et ENK ikke har krav til at du må betale inn noe.
  • I et AS er det forskjell på eier og bedrift, og kreditorer kan ikke kreve inn penger utover aksjekapitalen til bedriften (altså de 30 000 kronene du starter med), i enkeltpersonforetaket regnes foretaket og innehaveren som ett, og dermed er eier ansvarlig for virksomhetens gjeld med hele sin personlige formue.
  • Aksjeselskapet er mer formelt enn enkeltpersonforetaket, og er regulert av aksjeloven. Det er krav om styre og generalforsamling, og man må ha vedtekter som regulerer virksomheten. Det er ingen lover som regulerer enkeltpersonforetak.
  • I et AS blir bedriften skattet - man skatter av overskudd (22 %), mens lønn og utbytte beskattes av mottaker. I et ENK må eieren skatte av hele overskuddet.

Permittering ved oppdragsmangel

Som ansatt i et aksjeselskap kan du permitteres og motta dagpenger hvis inntektene svikter - hvis du innfrir kravene naturligvis. Dette er en ekstra trygghet som alene kan være verdt det ekstra arbeidet som ligger i det å etablere AS.

Forskjell i sykepenger

I både AS og ENK har du rett på sykepenger fra NAV 17. fraværsdag, men det er forskjell i dekning. I et AS har du krav på 100% sykegrunnlag, mens NAV dekker 80 % av sykepengegrunnlaget til et ENK. Det er også forskjell på de 16 første dagene - da gir et AS rett på 100% sykepenger fra første dag som selskapet må dekke, mens i et enkeltpersonforetak må du dekke de første dagene selv. Det er mulig å kjøpe forsikringer som gir like rettigheter som om man var ansatt i AS.

Les om forsikring for selvstendig næringsdrivende på nav.no

Her kan du velge organisasjonsform i Altinn.

Andre artikler