Byggherreforskriften: Alt du må vite + Gratis Byggherre-sjekkliste

Det stilles stadig strengere krav til HMS på norske byggeplasser, og hovedansvaret faller på byggherren. Men hva betyr byggherreforskriften i praksis, hvem gjelder den for, og hva er konsekvensene hvis den ikke følges?

 • Trykk her for å gå direkte til nedlastning av Byggherre-sjekkliste.

Hva er byggherreforskriften?

Byggherreforskriften, eller “Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser” som den egentlig heter, er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. 

Forskriften skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er ivaretatt på norske bygge- eller anleggsplasser.

Hvem gjelder den for?

Byggherreforskriften gjelder for nærmest alle typer bygge- eller anleggsarbeid, og alle som jobber på disse, nærmere bestemt:

 • oppføring av bygninger
 • innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 • montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • riving, demontering, ombygging og istandsetting
 • sanering og vedlikehold
 • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
 • graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

 

Forskriften gjelder også dersom byggherre er arbeidsgiver og utfører arbeidet med egne ansatte.

Forskriften gjelder ikke dersom:

 • Byggherren er forbruker (en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet).
 • Virksomheten er “fast”, eksempelvis skiptsverft eller ferdighus-fabrikker.
 

Hvilke krav har en byggherre?

En byggherre er hovedansvarlig for HMS (helse, miljø og sikkerhet) på byggeplassen.

Det praktiske HMS-ansvaret blir ofte gitt videre til en representant, koordinator eller hovedentreprenør på byggeprosjektet – men til syvende og sist er Byggherre ansvarlig for at det blir gjennomført.

Byggherre er også ansvarlig for at det lages en skriftlig SHA-plan før selve byggearbeidet starter.

SHA-planen skal inneholde:

 • Organisasjonskart med personer og deres roller på prosjektet.
 • Fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoppgavene skal utføres.
 • Spesifikke tiltak tilknyttet potensielt farlig arbeid.
 • Rutiner for endringer og oppdateringer av SHA-planen.

Endringer i Byggherreforskriften

1. januar 2021 fikk Byggherreforskriften en oppdatering, som blant annet medførte: 

 • En begrensning på hvem som kan være Byggherres representant og SHA-koordinator
 • Utvidet og mer omfattende dokumentasjonsplikter
 • Plikt til å tilrettelegge for dialog og samhandling om HMS-arbeid
 • Planer for reduksjon av risiko skal fremgå av tilbudsgrunnlaget

 

Du kan lese mer utdypende om endringene i dette innlegget.

Dyre konsekvenser

Straffen for overtredelse av Byggherreforskriften vil variere basert på alvorlighetsgrad og historikk, men pålegg om utbedring og ganske heftige bøter er de vanligste konsekvensene. 

I de mest alvorlige sakene kan byggherre straffes med anmeldelse og bli fratatt retten til å drive virksomhet.

Med andre ord: Det lønner seg å ha kontroll på byggeprosjektets helse, miljø og sikkerhet fra start til slutt.

Dårlig HMS-arbeid kan raskt bli dyrt når Arbeidstilsynet kommer på besøk. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet

Sjekkliste for Byggherre

Se kjapt om du oppfyller alle HMS-krav ihht. Byggherreforskriften.

Sjekklisten er hentet fra biblioteket inne i Svenn-løsningen – som mange av våre Byggherre-kunder bruker for å dobbeltsjekke at sikkerheten på prosjektene er ivaretall og fulgt opp. 

Sjekk ut Byggherrepakken fra Svenn

Det er ingen nyhet at byggeprosjekter som styres digitalt er både tryggere og mer lønnsomme enn de som oversvømmes av papirer. 

Flere byggherrer burde kreve at entreprenørene bruker digitale løsninger for timer, prosjektstyring, kvalitet og HMS – da det i aller høyeste grad påvirker prosjektets sikkerhet, suksess og bunnlinje. 

Snakk med oss om Byggherrepakken, hvor vi tilbyr både rådgivning og et system som skaper det beste utgangspunktet for ditt neste byggeprosjekt.