Internkontrollforskriften

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:

  1. Arbeidsmiljø.
  2. Sikkerhet.
  3. Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester.
  4. Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.
  5. Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet.
  6. Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.