Risikovurdering

Risikovurdering er en systematisk prosess for å identifisere og vurdere potensielle farer og risikoer knyttet til en aktivitet eller et arbeidsmiljø. I bygg- og anleggsbransjen er risikovurdering spesielt viktig på grunn av risikoen for alvorlige skader og ulykker på arbeidsplassen.

Risikovurdering er et HMS-krav i de fleste land, og det er også et krav i HMS-lovgivningen i Norge. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal arbeidsgivere sørge for at det utføres risikovurderinger for å kartlegge farer og problemer som kan føre til skade eller sykdom.

I praksis kan risikovurdering utføres ved å kartlegge arbeidsoppgaver og identifisere mulige farer og risikoer knyttet til disse oppgavene. Deretter vurderer man sannsynligheten for at disse farene kan føre til skade, og konsekvensene av en eventuell skade. Basert på denne informasjonen, kan man deretter utvikle tiltak for å minimere risikoen for skader og ulykker på arbeidsplassen.

Digitale løsninger kan være til stor hjelp i prosessen med risikovurdering i bygg- og anleggsbransjen. For eksempel kan det brukes digitale verktøy for å identifisere og registrere farer og risikoer, og for å dokumentere risikovurderingen og de tiltakene som er satt i verk for å redusere risikoen.

Digitale løsninger kan også hjelpe med å sikre at risikovurderingsprosessen blir gjennomført på en effektiv og systematisk måte, og at risikovurderingen er tilgjengelig for alle ansatte og interessenter som trenger den. Dette kan bidra til å øke sikkerheten på arbeidsplassen og redusere risikoen for skader og ulykker i bygg- og anleggsbransjen.

Anbefalte sider: