HMS-håndbok

HMS-Håndbok er et dokument som inneholder virksomhetens mål og visjoner for hvordan arbeidsgiver med medvirkning fra arbeidstaker skal jobbe med HMS.