4 ting du må tenke på når du skal erklære ansvar

Når du skal erklære ansvarsrett i byggesaker er det en del du må tenke på. Har du ikke tilstrekkelig med utdannelse eller praksis kan du for eksempel ikke erklære ansvar. Les våre tips her.

Publisert 07. april 2022 i Ansvarsrett
Huskeliste ansvarsrett
ANSVAR: Det er mye å tenke på når man skal erklære ansvarsrett i byggesaker. Foto: EJ Yao

Ansvarsrett er retten til å kunne påta seg bestemte oppgaver som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Tidligere skrev vi denne artikkelen om ansvarsrett, der får du svar på hva ansvarsrett er og hvordan man erklærer det.

Visste du at det finnes mange forskjellige typer ansvarsrett, alt etter hvilke erfaringer og kvalifikasjoner en virksomhet innehar?

Her er fire ting som må være på plass når du skal erklære ansvar i en byggesak.

1. Sjekk at ledelsen har den riktige formelle kompetansen


Det første du bør gjøre er å sjekke om ledelsen har relevant utdanning og arbeidserfaring. Den faglige ledelsen trenger ikke være ansatt i firmaet, men kan leies inn for det enkelte prosjekt. Det viktigste er at kompetansen faktisk brukes. Det er ikke krav om sentral godkjenning for å erklære ansvar.

Kommunen kan gjøre unntak for kravet til formell kompetanse for arbeid som skal gjøres i tiltaksklasse 1, som for eksempel arbeid med ene- og tomannsbolig. Dersom den faglige ledelsen har relevant utdanning kan man også gjøre unntak fra kravet til praksis.

2. Få oversikt over kravene til utdanning og erfaring

Om du skal sikre at egen ledelse har det du trenger, eller leie inn noen - er det greit med en oversikt over kravene. Utdanningsnivåene følger av byggesaksforskriften og kravene for søker-, prosjekterings- og kontrollfunksjonene er høyere enn for de som utfører arbeidet. Her er en oversikt over kravene etter tiltaksklasser:

Tabell over tiltaksklasser og krav til utdanning ved ansvarserklæring
UTDANNINGSNIVÅ: I denne tabellen ser du hvilke krav som stilles for å kunne erklære ansvarsrett.

3. Vær sikker på at kvalitetssikringsrutiner er på plass

Det stilles stadig høyere krav til kvalitetssikringssystemer på norske byggeprosjekter, både fra kunder, samarbeidspartnere og myndighetene.

Et kvalitetssikringssystem er kvalitetssikring satt i system, og innebærer at bedriften har skriftlige rutiner for å ivareta og dokumentere kvalitet, HMS, utførelse etter regelverk og byggetillatelser. Firmaet må ha kvalitetssikringsrutiner som skal sikre kvalitet i det enkelte tiltaket.

4. Fyll ut erklæring for ansvarsrett

Ansvarserklæringen skal naturligvis sendes før du kan starte byggearbeidet. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på kompetansen til foretaket, men kommunen kan be om å få se dokumentasjonen ved tilsyn.

Her kan du fylle ut erklæring, og her kan du ta veiviser for å finne ut om du er klar for å erklære ansvar.

Andre artikler: