Hva er ansvarsrett?

Ansvarsrett er retten til å kunne påta seg bestemte oppgaver som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, men hvordan får du det?

Publisert 25. mars 2022 i HMS
Byggearbeider på byggeplass
ANSVAR: Tar du på deg ansvar i en byggesak så er du også ansvarlig for alt som leveres fra underleverandører.

Å erklære ansvar innebærer at et foretak tar på seg ansvar for oppgaven som skal utføres i en byggesak.

Det betyr at foretaket bekrefter at det er kvalifisert for oppgaven, at det har et gyldig KS-system for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven.

Byggherren må sørge for å ha fagfolk som kan stå ansvarlig for bygg- og anleggsarbeider.

Tar du på deg ansvar i en byggesak så er du også ansvarlig for at alt som leveres fra underleverandører er i henhold til regler og forskrifter. De jobber da under ditt ansvar.

Ansvarsretten er regulert i plan- og bygningsloven (pbl) og den tilhørende byggesaksforskriften (SAK eller SAK10).

Erklæring av ansvarsrett

Man søker ikke lenger om ansvarsrett i byggesaker, man erklærer ansvarsrett. Har man ikke tilstrekkelig med utdannelse eller praksis kan man ikke erklære ansvarsrett i byggesaken.

Firmaet ditt kan altså erklære ansvar i et byggeprosjekt dersom den faglige ledelsen som skal delta i prosjektet har lang nok og relevant utdanning og arbeidserfaring.

Dette betyr at man erklærer at man tar det offentligrettslige ansvar for fagområdene,  under forutsetning av at man har nødvendig kompetanse i form av utdannelse og relevant praksis.

Kompetansekravene for hvert enkelt fagområde er listet opp i byggesaksforskriften.

Krav til utdanningsnivå og praksistid avhenger av tiltaksklasse og funksjon. Kravene øker med høyere tiltaksklasse.

De ulike tiltaksklassene

Hvor komplisert og vanskelig tiltaket er påvirker tiltaksklassen.

Tiltaksklasse 1: Brukes ved tiltak som har lav kompleksitet og vanskelighetsgrad, der feil fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Tiltaksklasse 2: Brukes ved tiltak som har lav eller middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, der mangler kan føre til middels store konsekvenser.

Tiltaksklasse 3: Brukes ved tiltak som har middels eller stor kompleksitet og vanskelighetsgrad, der feil kan føre til store konsekvenser.

Sentral godkjenning og ansvarsrett

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at du har ansvarsrett og KS-rutiner på plass. Ordningen gjør at foretak kan søke om å komme inn i et sentralt, åpent register som viser at foretaket har ansvarsrett.

Da behøver ikke foretaket å dokumentere at det er kvalifisert på nytt i hvert enkelt tiltak.

Hvor viktig er det med sentral godkjenning?

Sentral godkjenning åpner mange dører, blant annet for flere offentlige oppdrag. Det er også et velkjent kvalitetstegn som skiller deg ut fra de useriøse aktørene på privatmarkedet.

Det er også utslagsgivende på bunnlinja. I vår undersøkelse av 300 håndverksbedrifter fant vi nemlig store forskjeller i driftsresultatene hos de med og uten sentral godkjenning.

Prøv et gyldig KS-system laget for håndverkere

Svenn er brukervennlig, samler alt du trenger i én løsning og app, og er tilgjengelig på mange språk (norsk, engelsk, polsk, litauisk og flere).

I tillegg sørger vi for at du har oppsettet som trengs for å dekke alle KS- og HMS-krav, slik at du kan søke sentral godkjenning og slippe å bekymre deg for tilsyn.

Det er ikke uten grunn at Svenn er blitt håndverkernes foretrukne, digitale verktøy:

“En av fordelene med Svenn er integrasjonen med Tripletex. Det at disse to snakker sammen gjør at vi sparer mye tid.“

Robin, Daglig leder i Hundal Bygg. Se video


Prøv 14 dager gratis nå

Andre artikler:

- Bedriftshelsetjeneste for bygg og anlegg

- Webinar om hvordan de beste jobber med HMS og KS i 2022

- Økte kostnader? Slik holder du bedriften lønnsom