Hvor viktig er Sentral godkjenning?

For å vinne flere oppdrag er det viktig å synliggjøre kvaliteten i håndverket. Sentral godkjenning er et naturlig steg for håndverkere som ønsker å ta virksomheten til neste nivå. Men hvor viktig er det for lønnsomheten og suksessen til selskapet?

Vi har tidligere undersøkt hvor viktig en nettside er for håndverkere i dette arbeidet. Det samme ønsket vi å finne ut av for sentral godkjenning. 

Hvilken betydning har dette kvalitetsstempelet for håndverkere?

Vi har sett nærmere på;

  • Hva er fordelene med å være sentralt godkjent?
  • Hvor mange håndverkere er godkjent for ansvarsrett?
  • Er det en forskjell på driftsresultatene?

Hva er sentral godkjenning? 

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Bedrifter som er godkjent har søkt og dokumentert at de har kompetansen og kontrollen som kreves for å videreføre kvalitet og seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen.

Usikker på kravene? Gratis sjekkliste finner du her


Hva er fordelene med å være godkjent?

  • Konkurransefortrinn: Sentral godkjenning er et veletablert kvalitetsmerke som skiller seriøse bedrifter fra “prispresserne”. 3 av 4 kunder velger kvalitet foran pris, og da kan godkjenningsmerket være tunga på vektskåla i anbudsrundene.

  • Viktig markedsføring: Det er en grunn for at det er straffbart å misbruke sentral godkjenning-logoen. Den oser av faglig kompetanse og trygghet – og er godt synlig på nettsider, firmabiler og andre flater hvor potensielle kunder kan se den.

  • Kan føre til færre tilsyn: Sentralt godkjente foretak er selvfølgelig ikke beskyttet mot tilsyn, men Arbeidstilsynet har begrenset kapasitet, og vil prioritere tilsyn hos useriøse aktører hvor sjansen er større for å avdekke farlige eller kriminelle forhold.

Hvor mange håndverkere er sentralt godkjent? 

Vi undersøkte 300 bedrifter som ble opprettet mellom 2017 og 2019, og bare 17 prosent av disse er sentralt godkjent. 

Dette tallet er ikke langt unna den landsdekkende totalen, som er 12 prosent av alle aktive (ikke konkurs) bygg- og anleggsbedrifter.

Dette betyr at det er store muligheter for å skille seg ut i et marked som er sterkt preget av useriøse aktører. Men hvorfor er det så få som har godkjenningen? 

Mange av håndverkerne vi snakker med har rett og slett ikke tid til overs for å sette seg inn i kravene, samle alle dokumenter og gjennomføre søknaden. Det er også mange som ikke vet at de allerede dekker kravene, eller at det bare mangler noen små elementer for å bli godkjent. 

«Bli sentralt godkjent for ansvarsrett og vinn flere av de riktige oppdragene. Svenn hjelper deg med søknaden - med søknadsgaranti!»

Er det forskjell på driftsresultatene?

Det kan du trygt si. Driftsresultatene i foretak med sentral godkjenning var i gjennomsnitt 300 prosent høyere enn hos de uten. 

Skillet er desidert størst blant de som startet opp i 2017, med en forskjell på 600 prosent.

Det kan være flere årsaker til dette, men det er nærliggende å tro at sentral godkjenning fører til flere private oppdrag som betaler mer for kvalitet, og at man i større grad oppfyller kravene som trengs for å være med på offentlige anbud.

Ønsker du å kartlegge om du har det som trengs for å bli sentralt godkjent?

Vi i Svenn tilbyr en gratis og uforpliktende kartlegging med våre eksperter på sentral godkjenning. 

Samtalen tar cirka 10 minutter, og gir deg et klart svar på om du har det som kreves for å bli godkjent – og hva som eventuelt mangler.

Hvis du ønsker, så kan vi ta oss av søknaden for deg – med søknadsgaranti!