Tilsyn på byggeplass – Alt du trenger å vite

Tilsyn på byggeplass

Hva du kan forvente av et tilsyn på byggeplass, hvordan du best kan forberede deg - og hvordan du får gratis vurdering av tilsynsbrev fra Svenn.

I Svenn har vi i flere år hjulpet håndverkere med både rådgivning og forberedelser til varslede tilsyn – og påkrevde tiltak etter uanmeldte tilsyn.

I denne guiden har vi samlet våre beste tips til hvordan du kan forberede deg slik at tilsynet blir en positiv opplevelse – og ikke et svindyrt mareritt som i verste fall stenger ned hele byggeplassen.

Gratis vurdering av tilsynsbrev og konkret plan

Har du mottatt tilsynsbrev? Er du usikker på hva det betyr, og hva du må gjøre for å “bestå”?

Nå tilbyr Svenn en gratis ekspertvurdering av ditt kommende tilsyn slik at du vet nøyaktig hva du kan forvente. 

I tillegg lager vi en konkret, stegvis plan for hvordan du best kan forberede deg til et fornøyelig tilsyn uten problemer eller store forsinkelser i produksjonen. 

Alt dette er helt gratis, og du forplikter deg ikke til noe som helst. 

Du vil få et veldig godt tilbud hvis du mangler noe som vi leverer, som for eksempel en HMS/KS-løsning, men rådgivningen og planen får du uansett. 

Hvilke typer tilsyn har vi i Norge?

Når vi snakker om tilsyn på byggeplasser her til lands, så snakker vi hovedsakelig om tilsyn fra to kontrollorganer: Arbeidstilsynet eller bygningsmyndighetene. 

Samlet sørger disse for at både sikkerhet og kvalitet blir ivaretatt på norske byggeprosjekter.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets ansvar er å sørge for at norske virksomheter oppfyller arbeidsmiljøloven. Byggebransjen har forbedret seg de seneste årene, men har fortsatt et stykke å gå.

Et tilsyn fra Arbeidstilsynet består hovedsakelig av å sjekke at HMS-rutinene er på plass, at det jobbes systematisk med HMS, og at byggeplassen er trygg for arbeiderne.

Konsekvensen av mangler som tilsynet avdekker varierer ut ifra alvorlighetsgrad: Pålegg om forbedringer, bøter, arbeidsstopp, anmeldelser og fengelsstraff

Tilsyn fra Arbeidstilsynet kan være varslet i brevform noen uker før, eller uanmeldt som følge av tips, ulykker, meldinger fra leger. 

Dårlig sikrede stillas er et av det farligste og mest utbredte sikkerhetsproblemet på norske byggeplasser. Illustrasjonsfoto: NRK

Slik forbereder du deg til tilsyn fra Arbeidstilsynet

Først og fremst: Hvis du ikke har kontroll på HMS i dag, så burde det være første prioritet uavhengig av om du har fått varsel om tilsyn eller ikke. 

Kostnaden for gode HMS-rutiner er bare en dråpe i havet sammenlignet med konsekvensene som følge av mangler ved tilsyn, ulykker eller dødsfall. 

Men finner du deg allikevel i en situasjon hvor HMS-rutinene i virksomheten din er litt uklare og du har mottatt brevet fra Arbeidstilsynet – så er det aldri for sent å gjøre noe med det. 

Slik kan du forberede deg på best mulig vis: 

  • Se over HMS/internkontroll-dokumentene dine, og sørg for at de er oppdaterte og tilgjengelig for alle i bedriften og ute på byggeplassen. HMS-håndbok, SHA-plan, rutiner for risikovurdering (SJA) og avvikshåndtering/RUH.

  • Foreta en grundig vernerunde på byggeplassen sammen med verneombud og BAS for å avdekke og rette opp i mangler. Sjekklister sørger for at ingenting blir oversett – og gir deg dokumentasjon å vise til.

  • Dobbeltsjekk at alle på byggeplassen har gyldige HMS-kort, og at mannskapslisten brukes.

  • Hør med ekspertene. Vi i Svenn tilbyr gratis rådgivning og gjennomgang av dine HMS-rutiner og dokumenter – helt uten forpliktelser. Så ikke nøl med å kontakte oss hvis du er usikker på om HMS-dokumentene dine holder vann.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene skal sørge for at norske virksomheter overholder plan- og bygningsloven.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene skal kontrollere at virksomheten har et styringssystem med rutinene som trengs, at det foreligger kvalitetssikringsdokumentasjon, og at bedriften innehar riktig kompetanse. 

Konsekvensen av å ikke “bestå” et tilsyn er å bli fratatt sentral godkjenning eller ansvarsrett – noe som vil gjøre det vanskelig å bli godkjent som ansvarlig foretak i fremtidige prosjekter.

Tilsyn foretas tilfeldig eller hos byggeprosjekter hvor det er rapportert feil. 

Slik forbereder du deg til tilsyn fra bygningsmyndighetene

Det enkleste er helt klart å bruke et digitalt kvalitetssikringssystem. Da har du allerede dokumentasjonen klar som viser at du jobber systematisk med både kvalitet og avvikshåndtering.

Hvis du mottar et varsel om tilsyn kan det være fint å ta en rask gjennomgang med systemleverandøren, slik at alt er klart. 

Noen tar seg ekstra betalt for denne tjenesten – hos andre er det inkludert uten ekstra kostnad.

Et digitalt KS-system er den beste måten å sørge for at arbeidet følger pålagt standard. Illustrasjonsfoto: Svenn

Gratis vurdering av tilsynsbrev og konkret plan

Et godt tilbud kan ikke nevnes for ofte. 

Benytt deg av vår gratis ekspertvurdering av ditt kommende tilsyn slik at du vet nøyaktig hva du kan forvente. 

I tillegg lager vi en konkret, stegvis plan for hvordan du best kan forberede deg til et fornøyelig tilsyn uten problemer eller store forsinkelser i produksjonen. 

Alt dette er helt gratis, og du forplikter deg ikke til noe som helst. 

Du vil få et veldig godt tilbud hvis du mangler noe som vi leverer, som for eksempel en HMS/KS-løsning, men rådgivningen og planen får du uansett.