HMS-system

Et digitalt HMS-system for bygg- og anleggsbransjen er en programvareløsning som brukes til å håndtere, organisere og dokumentere helse, miljø og sikkerhet (HMS)-relaterte prosesser og informasjon i bygge- og anleggsprosjekter.

Det erstatter tradisjonelle manuelle eller papirbaserte metoder med digitale verktøy og automatisering, noe som bidrar til å effektivisere og forbedre HMS-arbeidet.

Les også: Brukervennlig HMS-system for håndverkere

Et digitalt HMS-system kan omfatte følgende funksjonaliteter:

HMS-dokumentasjon og registrering

Systemet gir mulighet for å opprette og lagre HMS-dokumenter som HMS-planer, risikovurderinger, prosedyrer, sjekklister og andre relevante dokumenter.

Det lar brukerne registrere og oppdatere informasjonen digitalt, og gir en sentralisert og strukturert lagringsplass for HMS-dokumentasjon.

Avvikshåndtering

Systemet muliggjør registrering, håndtering og oppfølging av HMS-relaterte avvik eller hendelser. Dette kan inkludere registrering av avvik, tilordning av ansvar, oppfølgingsaktiviteter, dokumentasjon av tiltak og lukking av avvik.

Det bidrar til å sikre at avvik blir håndtert på en systematisk måte og at læring tas til etterretning.

Les også: Avvikshåndtering for håndverkere

Inspeksjoner og revisjoner

Digitale HMS-systemer kan tilby funksjonalitet for gjennomføring av inspeksjoner og revisjoner av arbeidsplasser. Dette kan omfatte registrering av inspeksjonsresultater, identifisering av avvik, oppfølgingsaktiviteter og generering av rapporter.

Systemet kan også legge til rette for planlegging og oppfølging av tilsyn fra myndigheter eller eksterne revisorer.

Opplæringsadministrasjon

Systemet kan inneholde funksjonalitet for å administrere opplæring og kompetanse for ansatte og entreprenører. Dette kan inkludere registrering av opplæringsbehov, tildeling av opplæringsprogrammer, overvåking av opplæringsstatus og generering av opplæringsrapporter.

Rapportering og analyse

Et digitalt HMS-system kan generere ulike typer rapporter og analyser basert på innsamlet HMS-data. Dette kan inkludere rapporter om avvikshåndtering, inspeksjoner, opplæring, ulykker og andre relevante HMS-indikatorer. Rapportene kan brukes til å identifisere trender, avdekke områder for forbedring og støtte beslutningsprosesser.

Ved å implementere et digitalt HMS-system i bygg- og anleggsprosjekter, kan organisasjoner oppnå flere fordeler. Dette inkluderer økt effektivitet i HMS-arbeidet, bedre sporbarhet og dokumentasjon, redusert risiko for feil og avvik, mer presis rapportering, bedre kommunikasjon og samarbeid, og bedre etterlevelse.

Anbefalte sider