HMS-kurs

Kurs som i hovedsak opplyser om HMS, lover og regler knyttet til feltet og hvordan det kan jobbes med.