HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

"HMS" står for Helse, Miljø og Sikkerhet, og refererer til arbeidet med å sikre en trygg og sunn arbeidsplass for ansatte.

Dette inkluderer å identifisere og redusere risiko for skader, sykdommer og ulykker på arbeidsplassen, samt å sikre at miljøet rundt arbeidsplassen ikke påvirker helsen til arbeidstakerne negativt.

HMS omfatter også planlegging og implementering av tiltak for å sikre at arbeidet utføres på en sikker og ansvarlig måte, i tråd med gjeldende lover og regler. HMS er en viktig del av ansvarlig bedriftsdannelse, og mange land har lovgivning som krever at bedrifter tar ansvar for HMS på arbeidsplassen.

Anbefalte sider: