Handlingsplan ved alvorlig ulykke

En satt rutine for hva som skal gjøres dersom en alvorlig ulykke inntreffer.