Fersk rapport fra byggebransjen: Tøffe tider for små håndverkere

Publisert 12. oktober 2023
Det er tøffe tider for små håndverkere

Det er krevende tider i byggebransjen, og særlig blant de mindre håndverkerne. Her presenterer vi et kort sammendrag fra en fersk rapport som viser utviklingen i bransjen, og noen gode råd fra Svenns Fagansvarlig, Ruben Toftdahl, på hva man bør fokusere på for å lykkes i tiden som kommer.

Bekymringsfull trend i antall konkurser

Det mest påfallende funnet i rapporten er den betydelige økningen i konkursratene. I løpet av det siste året har antallet konkurser økt med 25 %, noe som tilsvarer over 1100 konkurser.

Fagansvarlig Ruben Toftdahl forteller at hovedårsaken er nedgangen i ordrer i bransjen.

- Ordreinngangen har i gjennomsnitt falt med 30 % sammenlignet med tidligere år. Årsakene som fremheves er økt prisvekst, inflasjon og økende strømkostnader. Denne økonomiske usikkerheten har resultert i nøling fra flere privatpersoner og boligutviklere når det gjelder å ta på seg nye prosjekter, og noen allerede igangsatte prosjekter er midlertidig satt på vent, sier Ruben.

Lave marginer gjør at god prosjektstyring er avgjørende

Mens den økonomiske situasjonen er en viktig faktor, indikerer rapporten at mangel på effektiv prosjektstyring også spiller en vesentlig rolle. Med en margin på bare 4 % på prosjekter, fremhever dette behovet for grundig prosjektstyring for å opprettholde lønnsomheten.

Økt fokus på kvalitet og bærekraft i mindre prosjekter

I dagens marked er det en voksende bekymring for kvaliteten og bærekraften i bygg- og anleggsprosjekter, selv de av mindre omfang. Offentlige og private oppdragsgivere søker nå i økende grad etter utførende entreprenører som er villige til å operere under sin egen ansvarsrett.

- Dette er deres forsøk på å minimere risikoen i prosjektene, og det gjør at det er viktigere enn noensinne å ha en formell kompetanse, for eksempel et svennebrev eller tilsvarende, i virksomheten. Dette gir den nødvendige kvalifiseringen for å kunne påta seg ansvarsrett og sentral godkjenning, som er stadig viktigere aspekter, sier Ruben Toftdahl.

En annen faktor som veier tungt i dagens byggebransje er miljøregnskap. Miljøhensyn er ikke lenger valgfritt, det er et krav som er tatt inn i TEK17, byggteknisk forskrift.

- Selv om mindre selskaper i dag kanskje ikke har behov for en dyp innsikt i miljøregnskap, er det verdt å merke seg at kravene stadig skjerpes. Det er en smart strategi å være godt forberedt på disse endringene som vil komme, sier Ruben avslutningsvis.

Andre artikler