Disse rutinene kan redde bedriften fra å gå konkurs

Hvordan skal man overleve i en bransje med høy konkurranse, stort prispress og lave driftsmarginer? Et godt sted å starte er ved å eliminere fallgruver, optimalisere driften og bygge et sikkerhetsnett.

Publisert 09. mai 2022 i Planlegging
Rutiner kan ha alt å si på hvorvidt håndverkerbedriften overlever eller ikke. Håndverker som jobber.
GODE RUTINER: Rutiner kan ha alt å si på hvorvidt håndverkerbedriften overlever eller ikke. Foto: Annie Gray

Det er vanskelig å drive en suksessfull bedrift. Spesielt i bygg- og anleggsbransjen hvor konkurransen er høy, og terskelen lav, for å starte bedrift. I 2019 økte antallet konkurser med over 9 prosent fra året før.

Bare fra januar til september i 2019 ble det registrert 1073 konkurser i bygg- og anlegg, som utgjør 30 prosent av alle konkurser.

Vi har sett på data samlet inn fra over en million håndverksbedrifter for å finne ut hvorfor 30 prosent gikk konkurs, og hva du kan gjøre for å unngå det.

Her er de fem viktigste problemene som kan lede til konkurs, og hva du kan gjøre for å styre unna.

1. Du har for mange pågående prosjekter

For mange bransjer er overfylte ordrebøker en drøm- men ikke i byggebransjen. Manglende ressurser kan føre til store kostnader på grunn av utsettelser og behov for å leie inn arbeidskraft og utstyr som bedriften til slutt ikke kan vedlikeholde. Etterslepet i ordrereservene kan bli for store, og vare for lenge.

Nøkkelen er planlegging. Bruk tiden du trenger på å budsjettere og planlegge bedriftens ressurser minst en måned i forveien. Planlegg gradvis og legg til rette for moderat vekst som er bærekraftig. Velg prosjekter basert på bedriftens tilgjengelige ressurser.

Se hvordan den nye Ressursplanleggeren fra Svenn gjør livet enklere for håndverkere

2. Du fanger ikke opp alt ekstraarbeid

En stor andel byggeprosjekter vil gå gjennom store endringer underveis i prosjektet, ofte endringer som krever ekstra arbeid utover det som er avtalt. Problemet til mange av håndverksbedriftene som tar kontakt med oss er at de rett og slett ikke klarer å fange opp alt ekstraarbeid som kan oppstå. Denne typen arbeid blir ofte avtalt muntlig, og dårlige rutiner for timeføring kan lede til at ekstraarbeidet ikke blir fakturert.

Start med å lage gode rutiner for godkjenning av tilleggsarbeid og sørg for at alle i bedriften er kjent med rutinene. Hvis du tar i bruk et digitalt timeføringsverktøy som er lett å bruke på mobil, kan du fange opp alle timer før de blir glemt, og alle ansatte kan få tilgang på oppdatert info.

3. Du fakturerer uregelmessig

Det er mange som venter for lenge med å fakturere. Ofte blir denne delen av arbeidet utsatt til i siste liten - i tillegg venter kundene noen uker med å betale, likviditeten faller og bedriften får problemer med å betale både leverandører og ansatte.

Igjen, skaff deg digital timeregistrering først som sist. Du sparer mer enn det koster. Sett av en fast dag hver uke for fakturering, og del faktureringsrutinene med en kollega. Det sparer deg for arbeid og hindrer at alt stopper opp dersom du blir syk.

4. Du mangler kontroll på prosjektmarginene

Selv Norges 20 største entreprenører sitter igjen med bare 70 øre for hver hundrelapp de omsetter. Konkurransen er høy og marginene på byggeprosjekter blir lavere for hvert år. Derfor er det viktig at prisoverslaget er basert på et nøyaktig grunnlag og at prosjektleder har oppdatert oversikt underveis i prosjektløpet.

Skaff deg en grundig oversikt over alle tidligere prosjekter som gjør det lettere å sammenligne og prise riktig, og ta deg tid til å sjekke kostnader og tidsbruk underveis.

5. Det er vanskelig å kommunisere på jobb

Dårlig kommunikasjon fører til tid kastet bort på å oppsøke info. Det kan også lede til unødvendige og kostbare feil.

Bygg 21, samarbeidet mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, har skrevet en omfattende rapport som understreker hvor viktig det er med god dialog på byggeplassen.

En løsning kan være å ha et fast møte hver uke med byggherre og andre ansvarlige på prosjektet. Oppfordre til å dele og stille spørsmål, og bruk digitale verktøy som gjør det enkelt å dele oppdatert info med alle på byggeplassen.

Gode rutiner kan faktisk redde en bedrift fra å gå konkurs - og et godt, digitalt prosjektstyringsverktøy kan gjøre driften både enklere og mer lønnsom.

Les også:

Prøv Svenn gratis i 14 dager

Kutt ned på kontortiden og se selv hvorfor stadig flere håndverkere velger Svenn. Appen som samler alt du trenger for å jobbe lønnsomt, trygt og i henhold til alle lover og krav. Prøveperioden krever ingen kredittkort, og er 100% uforpliktende.