Hovedentreprenør

En hovedentreprenør er en sentral aktør i bygg- og anleggsbransjen som har ansvaret for å koordinere og styre hele byggeprosjektet.

Hovedentreprenøren har ansvaret for å sikre at prosjektet gjennomføres i samsvar med de avtalte spesifikasjonene, innenfor tidsfrister og budsjett, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Hovedentreprenøren har en sentral rolle i byggeprosessen og har typisk følgende ansvarsområder:

Prosjektledelse

Hovedentreprenøren står for overordnet styring og ledelse av prosjektet. Dette innebærer å planlegge, organisere og koordinere arbeidet til ulike entreprenører, underentreprenører og leverandører som er involvert i prosjektet.

Prosjektledelsen omfatter også håndtering av kommunikasjon, kontrakter og samarbeid med byggherren, arkitekter, ingeniører og andre interessenter.

Koordinering av entreprenører

Hovedentreprenøren er ansvarlig for å koordinere og samordne arbeidet til ulike entreprenører og underentreprenører som er engasjert i prosjektet.

Dette inkluderer å sikre at de ulike arbeidene blir utført i riktig rekkefølge, koordinere tidsskjemaer, håndtere grensesnitt mellom ulike fagområder og sikre at kvalitetsstandarder opprettholdes.

Økonomistyring

Hovedentreprenøren har ansvaret for økonomistyring av prosjektet. Dette innebærer å utarbeide budsjett, overvåke kostnader og sikre at prosjektet gjennomføres innenfor budsjettrammene.

Hovedentreprenøren håndterer også fakturering, betaling til underentreprenører og leverandører, samt håndtering av eventuelle endringer eller tilleggsarbeider som påvirker kostnadene.

Kvalitetskontroll

Hovedentreprenøren har ansvaret for å sikre at prosjektet oppfyller de nødvendige kvalitetsstandardene. Dette inkluderer å implementere kvalitetskontrollprosedyrer, utføre inspeksjoner, håndtere eventuelle avvik eller mangler og sikre at arbeidet oppfyller kravene i kontrakten og byggespesifikasjonene.

Les også: Hva er et "gyldig" KS-system for håndverkere?

HMS-ansvar

Hovedentreprenøren har ansvaret for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas på byggeplassen. Dette innebærer å implementere nødvendige HMS-tiltak, sikre at arbeidsmiljøet er trygt, håndtere risikoer og sørge for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende HMS-krav og forskrifter.

Les også: Hva er et gyldig HMS system for håndverkere?