SJA - Sikker jobb analyse

En analyse som brukes på en spesifikk arbeidsoppgave for å kartlegge risikoene knyttet til operasjonen for så å identifisere hvilke tiltak som kan implementeres for å redusere risikoene.

Les også: Sikker jobb analyse: Komplett guide og gratis SJA-skjema