Riggplan

En konkret plan over hva som er på området det bygges. Her skal også møteplass, brakker, wc og lignende være med.

Lengre fortalt

En riggplan innenfor bygg- og anleggsbransjen er en detaljert plan som beskriver hvordan en bygge- eller anleggsrigg skal organiseres og etableres på en byggeplass eller et anleggsområde.

Riggplanen er en viktig del av forberedelsene før oppstart av byggearbeidene og tar hensyn til flere faktorer, inkludert sikkerhet, effektivitet og optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

En riggplan inneholder typisk følgende elementer:

Riggområder og -layout: Riggplanen beskriver plasseringen og utformingen av de ulike riggområdene på byggeplassen eller anleggsområdet.

Dette kan inkludere områder for materiallagring, kontorlokaler, verksteder, maskinplasseringer, sikkerhetssoner og lignende. Plasseringen av riggområdene er planlagt for å maksimere effektiviteten og minimere interferens mellom forskjellige aktiviteter.

Ressurser og utstyr: Riggplanen identifiserer og beskriver de nødvendige ressursene og utstyret som trengs for å gjennomføre byggearbeidene. Dette kan omfatte kraner, løfteutstyr, stillaser, maskiner, verktøy, kontormateriell og annet utstyr som er nødvendig for å støtte arbeidet.

Logistikk og transport: Riggplanen inkluderer en plan for logistikk og transport på byggeplassen eller anleggsområdet. Dette kan innebære å identifisere inngangspunkter, adkomstveier, parkeringsområder, intern transportveier og lignende for å sikre en jevn flyt av materialer, utstyr og personell.

Sikkerhet og beredskap: Riggplanen tar hensyn til sikkerhetsaspekter og inkluderer tiltak for å ivareta sikkerheten til arbeidere, besøkende og byggeplassmiljøet. Dette kan omfatte plassering av brannslukkingsutstyr, nødutganger, sikkerhetssoner, verneutstyrskrav, beredskapsprosedyrer og andre sikkerhetstiltak.

Miljøhensyn: Riggplanen tar også hensyn til miljøaspekter og inkluderer tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av bygge- og anleggsaktiviteter. Dette kan innebære håndtering av avfall, støvkontroll, støyreduserende tiltak og andre miljøvennlige praksiser.

Riggplanen er utarbeidet i samarbeid mellom entreprenøren, prosjektledelsen og andre relevante parter.