Riggplan

En konkret plan over hva som er på området det bygges. Her skal også møteplass, brakker, wc og lignende være med.