Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er planlagte og systematiske aktiviteter som gjøres for å oppnå at et produkt eller en tjeneste vil oppfylle kravene til kvalitet.

Les mer: Kvalitetssikring med Svenn