Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll er tiltak som skal sikre at et produkt tilfredsstiller definerte spesifikasjoner. Riktig kvalitet sikres ved enten å kontrollere selve produktet eller ved å kontrollere prosessen som benyttes for å produsere produktet.

Anbefalt: Se hvor enkelt kvalitetskontroll for håndverkere fungerer i Svenn

Les også: Hva er et "gyldig" KS-system for håndverkere?