Byggskade

Byggskade er skade på byggverk som skyldes feil under utredning, prosjektering, produksjon eller materialtilvirkning, og som oppdages etter at byggeprosjektet er avsluttet og overtatt av eier.