Avviksmelding

En avviksmelding er en formell rapport som brukes i bygg- og anleggsprosjekter for å dokumentere og kommunisere avvik fra prosjektkravene, spesifikasjonene eller standardene. Det er et verktøy for å rapportere og registrere avvik som oppdages under utførelsen av byggearbeidet.

En avviksmelding inneholder vanligvis følgende elementer:

1. Identifikasjon av avviket: En beskrivelse av avviket eller problemet som er oppdaget. Dette kan være avvik fra tekniske spesifikasjoner, kontraktskrav, tegninger eller andre prosjektdokumenter.

2. Beskrivelse av avvikets konsekvenser: En vurdering av konsekvensene av avviket, for eksempel hvordan det påvirker kvaliteten, sikkerheten, tidsplanen eller kostnadene i prosjektet.

3. Plassering og tidspunkt for avviket: Angivelse av hvor og når avviket ble oppdaget, slik at det kan knyttes til en bestemt fase eller del av prosjektet.

4. Fotodokumentasjon: Ved behov kan avviksmeldingen inkludere fotografier eller andre dokumentasjoner som viser avviket tydelig.

5. Forslag til tiltak: En anbefaling eller forslag til tiltak som bør utføres for å håndtere eller rette opp i avviket.

Avviksmeldinger brukes som et verktøy for prosjektledelse, kvalitetskontroll og samarbeid mellom entreprenører, byggherrer og andre involverte parter. Ved å bruke avviksmeldinger kan man sikre at avvik blir registrert, kommunisert og håndtert på en systematisk og strukturert måte, slik at de kan bli rettet opp og kvaliteten i prosjektet kan opprettholdes.

Avvikshåndtering i Svenn-appen er superlett for både de som rapporterer fra byggeplassen til ledelsen som skal holde kontroll og iverksette tiltak.

Anbefalt: