Arbeid i høyden

Arbeid som forekommer i en høyde over 120cm. Lov og forskrift: I Norge er arbeid i høyden regulert av flere lover og forskrifter. Den primære loven som regulerer arbeidsmiljøet er Arbeidsmiljøloven. I tillegg er det spesifikke forskrifter som omhandler arbeid i høyden, inkludert "Forskrift om utførelse av arbeid" (bestillingsnummer: 703) og "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" (bestillingsnummer: 1351).

Hjemmel til lov og forskrift: Arbeidsmiljøloven gir generelle krav og ansvar for arbeidsgivere og arbeidstakere når det gjelder helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. Når det gjelder arbeid i høyden, stiller loven krav om at arbeidsgiveren skal sørge for at risikovurderinger gjennomføres, at nødvendige tiltak blir truffet for å forebygge fallulykker, og at det gis tilstrekkelig opplæring og informasjon til arbeidstakerne.

Forskriftene som er nevnt ovenfor gir mer detaljerte krav og veiledning om arbeid i høyden. De omfatter blant annet krav til sikkerhetsutstyr som brukes ved arbeid i høyden, krav til opplæring og kompetanse for arbeidstakere, krav til sikringstiltak, krav til risikovurdering og krav til dokumentasjon av sikkerhetstiltak.

Hjemmelen i loven og forskriftene gir retning og pålegg for å sikre at arbeid i høyden blir utført på en trygg og forsvarlig måte. Det er viktig for arbeidsgivere og arbeidstakere å være kjent med disse lovene og forskriftene, og implementere nødvendige tiltak for å redusere risikoen for fallulykker og ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse.

Les mer: Arbeid i høyden sjekkliste