Vernerundeskjema

Vernerundeskjema er et hjelpedokument over hva som skal gjøres i runden.

Oppsummeringer fra tidligere vernerunder, skademeldinger, sykefraværsstatistikken og eventuelt andre HMS-saker. Fastsette tidspunkt, tidsbruk og hvem som skal delta. Orientere alle ansatte om vernerundens innhold og tidspunkt for gjennomføring.