Sjekkliste

En liste eller oversikt over elementer som kreves, ting som skal gjøres, eller punkter som man må gjennomgå for å sikre god utførelse i en arbeidsprosess.

Les mer: Digitale sjekklister i Svenn