Risikovurdering

En risikovurdering er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser og risikoen for at disse skal inntreffe.