Ressursplanlegger

Ressursplanlegging handler om å utarbeide en plan ut fra tilgjengelige ressurser slik at prosjektet får mest mulig igjen for ressursene. Gjennomføres flere prosjekter samtidig, vil vil resultatet bli at prosjektene må konkurrere om de samme ressursene.

Les mer: Ressursplanlegger for håndverkere