Avviksmelding

Avviksmelding er rapporteringen av et gitt avvik. Avvik deles ofte opp i “skade” på menneske, miljø eller materiell.