Prøv Svenn gratis nå. Velg plan senere.

Essential

Ta det første steget mot å jobbe digitalt. Bli mer synlig for potensielle kunder og få kontroll på prosjektene

Fra 149,-

Pr. bruker / mnd

Standard

Når du ønsker full kontroll på prosjektene, sikre kvaliteten i arbeidet og optimalisere lønnsomheten i prosjektene

Fra 229,-

Pr. bruker / mnd

Pro

Øk effektiviteten og lønnsomheten med god kommunikasjon og høy kvalitet i alle ledd

Fra 269,-

Pr. bruker / mnd

Timeregistrering
Timebank
Fraværshåndtering
Tegning og dokumentdeling
Avvikshåndtering
Bildedokumentasjon

Rapporter

Integrasjoner: Filuttak for lønnssystemer
Integrasjoner: Synkronisering med fakturasystemer
Kvalitet & HMS
Sjekklister
Sikker Jobb-analyse
Profesjonell nettside
Team Kommunikasjon
Revisjon av HMS og KS -system
Bistand ved tilsyn (Arbeidstilsynet & DIBK)

Timeregistrering

Essential

Standard

Pro

Timebank

Essential

Standard

Pro

Fraværshåndtering

Essential

Standard

Pro

Tegning og dokumentdeling

Essential

Standard

Pro

Avvikshåndtering

Essential

Standard

Pro

Bildedokumentasjon

Essential

Standard

Pro

Rapporter

Essential

Standard

Pro

Integrasjoner: Filuttak for lønnssystemer

Essential

Standard

Pro

Integrasjoner: Synkronisering med fakturasystemer

Essential

Standard

Pro

Kvalitet & HMS

Essential

Standard

Pro

Sjekklister

Essential

Standard

Pro

Sikker Jobb-analyse

Essential

Standard

Pro

Profesjonell nettside

Essential

Standard

Pro

Team Kommunikasjon

Essential

Standard

Pro

Revisjon av HMS og KS-system

Essential

Standard

Pro

Bistand ved tilsyn (Arbeidstilsynet & DIBK)

Essential

Standard

Pro

Minimum 3 lisenser ved oppstart

Sentral godkjenning søknad

Krever ikke Svenn-abonnement

Sentral godkjenning søknad

(krever ikke Svenn-abonnement)

Tiltaksklasse 1 - 4.800,-

Tiltaksklasse 2 - 6.000,-

Tiltaksklasse 3 - 7.200,-

Søknadsgaranti opptil 3 søknader

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

Engangssum

4.800,-

6.000,-

7.200,-

Søknadsgaranti opptil 3 søknader

Frihet til å fokusere på stolt håndverk

Prøv Svenn kostnadsfritt og uforpliktende