Oppdatert webdesign

Svenn har fått et oppdatert design!

Som håndverker skal du utføre både lønnsomt og ansvarlig arbeid. I Svenn jobber vi hver dag for å gjøre dette enklere for deg.

Nå har vi “pusset” opp web-plattformen, for å lanserer en kjappere og bedre web-opplevelse. Du bruker mindre tid på administrasjon og får bedre rapporter til kunder og samarbeidspartnere.

Under panseret har vi nå en raskere motor, og i samme slengen har vi hørt på mange av tilbakemeldingene fra dere – og lansert flere nye funksjoner (les mer under).

Dette oppdaterte designet rulles nå gradvis ut til alle kunder, og under kan du lese om forbedringene vi har gjort i oppdateringen. Har du noen tilbakemeldinger til meg, send en mail på: ole@svenn.com eller bare skriv på chatten. 

Alt vell, og godt håndverk!

Mvh. Ole Jørgen Næss,
Produktsjef i Svenn.

Hvordan få det nye designet

Vi ruller ut det nye designet gradvis til kundene våre. Har du muligheten til å oppdatere til det nye designet vil du få et banner øverst i Svenn på web som sier at du kan oppdatere. Trykker du på “Prøv nytt design” vil vi oppdatere siden din til det nye designet.

Navigasjonsstruktur

Vi har gjort enkelte endringer på navigasjonsstrukturen for å sikre at ting blir lettere å finne og lett å navigere, spesielt hvis man har mange produkter aktivert. Alle produktene du har i abonnementet ditt finner du på venstresiden, og vi har flyttet din profil, logg ut og varsler helt nederst på samme meny.

Ny menystruktur i Svenn

Inne på hvert produkt er det også en sidemeny. Her vil alle valg som er relatert til produktet være.

Sidemeny i Svenn

Ønsker du mer plass til å se selve innholdet og ikke menyene, kan du lukke dem ved å trykke på pilen nederst i hovedmenyen og linjeikonet på headeren.

Animasjon meny i Svenn

Bedre prosjektoversikt

Prosjektsiden er en viktig side for å få oversikt over status og progresjon på prosjektforløpet.

Vi har derfor lagt mer fokus på å få frem viktig informasjon som “Sluttdato”, “Kostnad”, og “Status”. Setter du en “Sluttdato” vil vi vise hvor mange dager det er igjen til forfall, og vise dette på en tidslinje for bedre oversikt.

Prosjektoversikt i Svenn

Bilder i dokumentasjon

Svenn bidrar til god kommunikasjon og tilgang på oppdaterte dokumenter. Du kan nå få en bedre oversikt og visuell fremstilling av bildene som er lastet opp i dokumentasjonsmappa.

Gå til Dokumentasjon, og deretter trykk på ikonet til høyre for å vise filene dine i “Visningsmodus”. Alle bilder vil få et miniatyrbilde, noe som gjør det lettere å se hva som er lastet opp til prosjektet.

Miniatyrbilder i Svenn

Fravær

Fravær er en helt naturlig del av ethvert ansettelsesforhold. Bedriftens ansatte skal på ferie, blir syke eller er fraværende på grunn av barns sykdom, tannlegebesøk eller andre årsaker. Vi ønsker å gjøre fravær enkelt, og har derfor oppdatert hvordan fravær vises i Svenn.

Oversikt

På oversiktssiden finner du nå alle fraværsforespørsler. Hvis ansatte søker om et fravær, dukker det opp her, og du kan godkjenne eller slette det.

Oversikt over fraværsforespørsler i Svenn

Nederst finner du en tabell med oversikt over alle ansatte som viser hvor mye fravær de har tatt og hvor mange feriedager de har igjen.

Fraværsoversikt i Svenn

Fraværsoversikt

Du kan nå se alle ansatte nedover i en og samme liste, som viser fraværet deres i en tidslinje. Veldig kjekt å bruke for å få en kjappere oversikt over når det søkes om ferie. Fravær vises som oransje, og ferie som grønn. Du kan endre fargene i innstillinger hvis du ønsker.

Fravær i kalendervisning i Svenn

Trykker du på selve tidslinjen og drar bortover, kan du opprette en timeføring direkte i selve vinduet uten å måtte sette dato manuelt.

Dra og slipp i kalenderen for å opprette fravær i Svenn

Husk at du også kan endre til “Listevisning” for å se alle timene nedover i et rapportformat.

Listevisning for fravær i Svenn

Her kan du også se sammendrag og laste ned rapport.

Last ned fraværsrapport i Svenn

Mitt fravær

Alle ansatte har nå en fraværskalender som viser alle ansattes fravær på en visuell måte nedover i en årskalender. Du kan se ansattes gjenværende feriedager, hvor mye ferie som er tatt og antall fraværsdager. Perfekt for en rask oversikt.

Fraværsoversikt for ansatte i Svenn

Avvik

Vi ønsker at det skal være lett å registrere, samle og behandle alle avvik – sånn at du slipper kostbare overraskelser i sluttfasen av et prosjekt. Vi har derfor gjort noen betydelige oppgraderinger i avvikssystemet vårt som kommer med det nye designet.

Flere bilder

Du kan nå laste opp flere bilder i et avvik sånn at dokumentasjonen blir mer komplett.

Last opp flere bilder i samme avvik i Svenn

Status

Et avvik kan nå ha ulike statuser. Alle avvik som blir opprettet har “Åpen” som standard. Sett status til “Under behandling” når avviket blir behandlet eller jobbes med, og “Lukket” når det er ferdig behandlet. På den måten kan avvik behandles mer oversiktlig og systematisert.

Sett status på avvik i Svenn

Tildeling

Et avvik kan tildeles andre ansatte i selskapet hvis de skal eks behandle det videre ute i felt eller som dokumentasjon på kontoret. De får da et varsel om at de har fått tildelt et avvik og kan redigere avviket.

Avvikstyper

Det finnes mange ulike typer avvik. Er det et kvalitetsavvik? HMS? Kontrakt? Sett avvikstype for en bedre behandling av avviket. Du kan opprette egne avvikstyper i innstillinger.

Type hendelse

Hva er det som har skjedd? Kategoriser hva slag hendelse som har oppstått, esk: Fall, vold/trusler, eksplosjon. Dette er viktig informasjon å fange opp for å kunne behandle avviket på en riktig måte i ettertid.

Alvorlighetsgrad

Hva slags alvorlighetsgrad er det snakk om? Velg mellom observasjon, nestenulykke og ulykke. Alle avvik er som standard satt til observasjon.

Årsak

Avvik handler om å finne årsaken til avviket, hvorfor det har skjedd, rette opp og sørge for at det ikke skjer igjen. I årsaksfeltet kan du dokumentere årsaken til avviket, noe som blir en viktig del for å kunne redusere avvik i fremtiden.

Forebyggende tiltak

Har du funnet ut årsaken til avviket er neste steg i behandlingen å dokumentere forebyggende tiltak. Skriv hva du skal gjøre for å forebygge lignende avvik i fremtiden.

Automasjon

Ønsker du at kvalitetsansvarlig i bedriften skal få tildelt alle avvik som oppstår for videre behandling? Du kan sette opp dette i Innstillinger - Avvik - Avviksautomatisering.

Avviksautomatisering i Svenn

Rediger automatiseringen “Når avvik opprettes, tildel den til ansatt”. Sett deretter den ansatte som skal få tildelt avviket automatisk.

Endre avviksautomatisering i Svenn

Den tildelte ansatte kan bestemme hva slags varsler som mottas under Din Profil – Varsler.

Innstillinger for varslinger i Svenn

Timeregistrering

Vi har gjort noen spennende oppdateringer på Timeregistrering som vi tror kan gjøre hverdagen din litt lettere.

Filtre:

Seksjonen med filtre er synlig som standard, men du kan nå velge å skjule filtre hvis du ønsker å ha mer plass til å se selve timelistene.

Skjul filterlinjen fra timelistevisningen i Svenn

Kolonner:

Du har alltid hatt muligheten til å slå av og på kolonner i Svenn, men nå har du også muligheten til å justere rekkefølgen på kolonnen. Bare endre på kolonnerekkefølgen i kolonnelisten ved å dra kolonner i den rekkefølgen du ønsker.

Justere kolonnerekkefølge i timelistevisningen i Svenn

Ikke nok med det, du kan også endre bredden på en kolonne hvis informasjonen er lang og du ikke ser alt som står i kolonnen.

Juster kolonnelengde i timelistevisningen i Svenn

Registrer time:

Tilleggsvalg på timeregistreringen som overtid, artikler/varer m.m ligger nå i egne faner for lettere tilgang.

Egne faner for tilleggsvalg i timeregistrering i Svenn

Listevalgene er oppdatert for å vise mer informasjon, og du kan legge til flere materialer samtidig i en og samme operasjon.

Last ned rapporter

Vi ønsker at det skal være lett å se hva slags informasjon man får med i rapporten før man laster den ned, og derfor har vi gjort noen endringer i hvordan man laster ned en rapport.

Trykk på “Last ned rapport”, og en ny side viser sammendraget for rapporten. Her kan du se om innholdet ser ok ut, eventuelt endre filtrene for rapporten og lage den på nytt.

Når du er fornøyd, trykker du på rapporttypen du ønsker “PDF”, “Excel” og vi laster ned rapporten for deg.

Rapportuttak i Svenn

Annet

Hjelp

Vi har utarbeidet en hjelpeside for de fleste av produktene våre. Nederst i hver undermeny på hvert produkt står det “Hjelp”, og her kan du starte en produktgjennomgang, og lese de mest spurte spørsmålene om produktet.

Justerbare kolonner

De fleste kolonner i systemet er nå justerbare. Perfekt hvis informasjonen er lang i en kolonne og du ønsker å se hva som står der. Bare dra i kolonnen og bestem bredde selv.

Juster kolonnelengde i timelistevisningen i Svenn

Godkjenne timer

Du godkjenner ikke lenger timer fra en egen godkjenningside. Alle timene godkjennes fra timelistene ved å velge de timene man ønsker å godkjenne, og deretter trykker på godkjenn-knappen.

Skjule inaktive kunder og ansatte

Alle inaktive kunder og ansatte ligger ikke lenger i samme liste som de aktive. En ny fane som heter inaktiv er opprettet, og her legger alle de inaktive seg. Fint for å få en bedre oversikt i listene og fjerne støy.

Vi håper at dere liker denne oppdateringen, og vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på hva som kan bli bedre.