Hvorfor velger håndverkere Svenn?

Svenn er en brukervennlig løsning som samler alle funksjoner du trenger – i én enkel app:

  • Prosjektstyring og dokumentasjon
  • Team kommunikasjon
  • Kvalitetssikring og sjekklister
  • Avvik-/RUH-håndtering
  • Timeregistrering, ferie og fravær
  • HMS/Internkontroll


Svenn er favorittverktøyet for mer enn 10,000 håndverkere – fordi du får:

  • Mer lønnsomme prosjekter
  • Bedre kontroll på timer og kommunikasjon
  • Et KS- og HMS-oppsett som består både tilsyn og krav for sentral godkjenning
  • Et system som faktisk blir brukt – på 9 språk

 

Prøv gratis og uforpliktende nå – og se selv hvorfor stadig flere håndverkere velger Svenn.