Vernerunde

En vernerunde er en forebyggende HMS-aktivitet der formålet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres. Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i bedriften.