Verneombud

Verneombud er en valgt person i en bedrift eller organisasjon som skal se til at virksomheten ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i tråd med Arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter som har ansatte skal ha et verneombud, men det kan gjøres unntak for mindre bedrifter.