Tungmetaller

Betegnelsen tungmetaller brukes om metalliske grunnstoffer med en tetthet som er høyere enn 5 g/cm³, det vil si minst 5 ganger større tetthet enn vann.

Tungmetaller er skadelig dersom det inntas større mengder i kroppen.