Timeregistrering

Timeregistrering er å lage en oversikt over timer du jobber.

Les mer: Timeregistrering for håndverkere