Timebank

Hensikten med timebank er at arbeidstaker kan arbeide flere timer enn planlagt i en periode, for å avspasere dette på et senere tidspunkt. Som regel er det den ansatte selv som er ansvarlig for å registrere sine egne timer.