Tilleggsarbeid

Tilleggsarbeid er arbeid som ikke inngår i det opprinnelige oppdraget, men som det vil være praktisk og også nødvendig å få utført sammen med hovedoppdraget, og som tjenesteyter utfører mot vederlag på eget initiativ.