Skiftplan

Arbeid som utføres planmessig på ulike tider av døgnet ved at det ene arbeidslaget avløser det andre. Det kan være lagt opp med to eller tre skift i døgnet (døgnkontinuerlig skift). Arbeidet kan også gå hele uken rundt (helkontinuerlig skiftarbeid).